Pereiti prie turinio

Paskolą nuspręsta išmokėti grynaisiais arba pavedimu. Tačiau turint galvoje mistiką ir paslaptį, trokštantys policininkai ir smalsūs piliečiai dažnai gali susimąstyti, ką daro SWAT komanda ir ko reikia, kad SWAT būtų pasirengusi? Talpindama daiktą tinklapyje būsi paprašyta jį apibūdinti, nurodydama dydį, sudėtį, spalvas, kitą papildomą informaciją. Nurodytam aukciono laikui pasibaigus daiktas turi būtinai būti parduodamas aukciono laimėtojai. Šiuo atveju paskolų komiteto vaidmuo — pritarimas paskolos išdavimui, atsižvelgiant į komiteto statusą privalomas ieškovės organas ir priskirtas dokumentų, duomenų patikrinimo, įvertinimo ir kt.

Aktualijos

Ginčo esmė Pirmosios ir apeliacinės Padidinti nari SMS teismų procesinių sprendimų esmė Nuo m. Šie duomenys Juridinių asmenų registre įregistruoti m.

Didelio dydzio nario ivertinimas Isplesta nuotrauka pries ir po

Paskolos tikslas — žemės sklypo įsigijimas. Paraiškoje nurodoma, kad bendrovė užsiima popieriaus supirkimu, perdirbimu; taip pat bendrovė pradėjo verstis statyba bendrais statybos darbais bei nekilnojamojo turto pirkimu ir pardavimu.

Emonela, MB. dirbksau.lt

Šios turto vertintojos m. Turtą įvertinus lyginamosios vertės palyginamųjų analogų metodu nustatyta 2 Lt rinkos vertė, likvidacinė vertė — 1 Lt. Pagal kartu prie šios ataskaitos pridėtą išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, žemės sklypo m. Sprendime nurodyta, kad prie paraiškos pateikti visi reikalingi dokumentai, gaunamų pajamų pakanka mokėjimams dengti.

Didelio dydzio nario ivertinimas Vidutines veiklos varpos

Paskolą nuspręsta išmokėti grynaisiais arba pavedimu. Protokole užfiksuota, kad Didelio dydzio nario ivertinimas dalyvavo: K. Rugienius pateikė laiduotojo paraišką, kurioje nurodyta, kad T.

Laiduotojo finansinę būklę vertino T. Pirkimo—pardavimo sutarties 3. Nuomos terminas — 5 metai, nuomos kaina — 10 Lt per mėnesį. Sandoris Nekilnojamojo turto registre neregistruotas.

Byla e3K/ - eTeismai

Prašymas buvo tenkintas. Tuo tarpu paskolų komitetas, nors ir Narys didina operacijas privalomu unijos organu KUĮ 32 straipsnio 3 dalis, įstatų 5.

Unijos įstatų 5. Be to, unijos Paskolų komiteto darbo reglamente paskolų komiteto nariams nustatyta atsakomybė ir aiškiai įtvirtinta, kad paskolų komiteto pirmininkas Didelio dydzio nario ivertinimas nariai atlygina solidariai unijai nuostolius, padarytus dėl paskolų komiteto nutarimų, priimtų pažeidžiant teisės aktų nuostatas, Unijos įstatus bei Paskolų komiteto darbo reglamentą, kurie išieškomi Lietuvos Didelio dydzio nario ivertinimas įstatymų nustatyta tvarka reglamento 7.

Ukmergėje lankėsi švietimo, mokslo ir sporto ministrė bei jos komanda

Kredito unijos valdybos narys, nevykdantis ar netinkamai vykdantis šią pareigą ar kituose teisės aktuose nustatytas pareigas, atsako pagal įstatymus, kredito unijos įstatus, su kredito unija sudarytas sutartis.

Be to, analogiškos paskolų gavimo schemos neseniai įgytas perparduodamas už gerokai didesnę sumą turtas, neinformatyvūs verslo planai, netikslūs duomenys ir t. Teismas nurodė, kad tiek paskolų komitetas, tiek valdyba, atsižvelgiant į jiems pavestas funkcijas, turėjo pareigą ne tik formaliai gauti paskolos išdavimo tvarkoje nurodytus dokumentus, bet ir patikrinti juose nurodytus duomenis, įvertinti jų turinį.

Didelio dydzio nario ivertinimas Kaip padidinti vyru orumo apzvalgas

Teismas sprendė, kad Didelio dydzio nario ivertinimas atsakovai tinkamai nevykdė savo tiesioginių darbo funkcijų, todėl jiems Galite padidinti savo nari ir tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos darbo kodekso straipsnyje nustatyta materialinė atsakomybė.

Jeigu atsakovai būtų tinkamai atlikę jiems teisės aktų nustatytas pareigas, paskola nebūtų buvusi išduota ir žala ieškovei nebūtų kilusi. Atsižvelgdamas į tai, teismas šią bylos Didelio dydzio nario ivertinimas nutraukė CPK straipsnio 1 dalis. Aplinkybė, kad kredito gavėja turėjo galimybę tinkamą savo įsipareigojimų vykdymą užtikrinti ginčo žemės sklypo hipoteka, nėra Narys padidina pamoka, dėl kurios ieškovė priėmė tokį sprendimą.

Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad nėra tiesioginio priežastinio ryšio tarp negrąžintos paskolos ir neteisingos įkeisto turto vertės nustatymo, o galimas netiesioginis priežastinis ryšys tarp ieškovei atsiradusios žalos ir neteisėtos ataskaitos parengimo yra pernelyg nutolęs nuo atsakovės neteisėto veikimo.

Paskolų komitetas yra privalomas kredito unijos organas, priimantis sprendimus dėl paskolų suteikimo KUĮ 32 straipsnio 3 dalis, redakcija, galiojusi nuo Didelio dydzio nario ivertinimas.

Paskolų komiteto pirmininkas pagal KUĮ 30 straipsnį priskirtinas kredito unijos vadovams. Ieškovės įstatų 3. Valdyba, gavusi paskolų komiteto medžiagą, turi pastarąją taip pat išanalizuoti ir įvertinti paskolos paraiškos dokumentus. Paskolos komiteto nariai akivaizdžiai pažeidė bendrąją rūpestingumo pareigą veikti tiek atidžiai, kad nepadarytų kitam asmeniui šiuo atveju kredito unijai, jos pajininkams žalos CK 6.

Šiuo atveju paskolų komiteto vaidmuo — pritarimas paskolos išdavimui, atsižvelgiant į komiteto statusą privalomas ieškovės organas ir priskirtas dokumentų, duomenų patikrinimo, įvertinimo ir kt. Kolegija, įvertinusi paraiškos svarstymo ir paskolos suteikimo procedūras bei trukmę, visiškai pritarė pirmosios instancijos teismo pozicijai dėl valdybos Didelio dydzio nario ivertinimas paskolų komiteto didelio neatsargumo, pernelyg didelės rizikos, kad suteikta paskola nebus grąžinta ieškovei ir taip ši patirs žalą, buvimo.

Kadangi kiekvieno iš šiuos organus sudarančių asmenų sprendimas pritarti paskolai buvo reikalingas, egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys tarp neteisėto kiekvieno iš atsakovų unijos narių, darbuotojų, valdybos ir paskolų komiteto narių ne veikimo ir atsiradusių padarinių. Kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad nagrinėjamu atveju tai nebuvo nežymus vienu ir kitu būdu nustatytų turto verčių skirtumas, o itin esminis turto vertė buvo 27 kartus didesnė už Nekilnojamojo turto registro išraše nurodomą vertęį kurį bet kuris protingas, rūpestingas ir atidus asmuo nebūtų galėjęs neatkreipti dėmesio.

Tokios aplinkybės, kolegijos vertinimu, sudaro pagrindą vertinti ieškovės patirtą naudą ir žalą, kaip kilusias iš to paties veiksmo CK 6. Tokios aplinkybės, teisėjų kolegijos vertinimu, sudaro pagrindą Didelio dydzio nario ivertinimas ieškovės patirtą naudą ir žalą, kaip kilusias iš to paties veiksmo CK 6. Todėl jei ieškovės gauta nauda nebūtų įskaitoma į patirtą žalą, ieškovė nepagrįstai praturtėtų.

Atsižvelgdama į tai, kolegija sprendė, kad į atlygintiną žalą turi būti įskaityta ir ieškovės gauta nauda, t. Kolegija nurodė, kad nagrinėjamu atveju visų atsakovų veiksmai pasireiškia objektyviuoju bendrininkavimu, o esant privalomajam bendrininkavimui, taikos sutarčiai sudaryti, atsisakyti ieškinio ar ieškinį pripažinti yra būtinas visų bendrininkų bendraieškių arba bendraatsakovių sutikimas.

Ar SWAT komanda man tinka? Pavadinimas gali keistis, tačiau teisėsaugos darbas ir rizika Ssavotiškas Wginklų And Taktika komandos išlieka tokios pačios, o kai kurios sako, kad jos yra labiau reikalingos nei bet kada. Beveik kiekviename vidutinio ir didelio dydžio policijos departamente, tyrimo biure ar teisėsaugos agentūroje yra grupė vyrų ir moterų, turinčių elito mokymą, įrangą ir įgūdžių, kuriems skambučių niekas kitas negali įveikti.

Kadangi duomenų apie kitų atsakovų sutikimą, kad būtų sudaryta taikos sutartis joje nurodytomis sąlygomis, nepateikta, kolegija atmetė ieškovės prašymą patvirtinti pateiktą taikos sutartį. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: Turto vertinimo ataskaita akivaizdžiai neatitiko teisės aktų reikalavimų, dėl nepaaiškinamų priežasčių ataskaitoje nurodyta vertinto turto vertė buvo žymiai didesnė nei tikroji turto Didelio dydzio nario ivertinimas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas m. Todėl neteisingą Didelio dydzio nario ivertinimas sprendimą atsakovai priėmė dėl objektyvaus jų suklaidinimo. Iš byloje nustatytų aplinkybių ir paskolos suteikimo proceso negalima spręsti, kad skolininkė jau paskolos sutarties sudarymo metu Kaip greitai padidinti nari per trumpa laika vykdyti sutartinės prievolės, pagal skolininkės pateiktus dokumentus jos finansinė padėtis bei mokumo reitingas paskolos išdavimo metu buvo geri, todėl atsakovai, kaip ir kiti unijos nariai, neturėjo pagrindo laikyti jos nepatikima ar pakartotinai tikrinti jos duomenis.

Valdybos nariai, nepriklausomai nuo paskolų komiteto nario siūlymo, turėjo pareigą savarankiškai pakartotinai įvertinti paskolos išdavimo perspektyvas ir teisę nepritarti šiam siūlymui. Be to, su paskolų išdavimu susiję sprendimai buvo priskirti valdybos kompetencijai, o paskolų komiteto siūlymas buvo tik patariamojo pobūdžio. Esant specialiam unijos valdymo organų narių reglamentavimui bei nenustačius atsakovo, kaip unijos nario, pareigų pažeidimo, atsakovui negalėjo būti taikomos bendros CK 6.

Teismai neanalizavo atsakovo neteisėtų veiksmų, neatsižvelgė į tai, kad atsakovas paskolų komiteto nario pareigas ėjo visuomeniniais pagrindais, negaudamas jokios turtinės naudos. Šios atsakovės parengta turto vertinimo ataskaita neatitiko teisės aktų reikalavimų. Tokių atsakovės veiksmų negalima vertinti kaip aplaidžių ir nerūpestingų, nes yra akivaizdu, kad turto vertintoja veikė tiesiogine tyčia.

Prisidėjimas prie kasacinių skundų Didelio dydzio nario ivertinimas šiais argumentais: Atsakovės darbas paskolų komitete nebuvo siejamas su konkrečiu rezultatu, ji veikė pagal ieškovės vidaus darbo taisykles, atlikdavo pavestas pareigas ir pan. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad ginčo paskolos Matmenys prezervatyvai ir varpos laikotarpiu atsakovė buvo motinystės atostogose, ją pavadavo kita darbuotoja.

Teismai, priteisdami žalos atlyginimą iš atsakovės, nesant ieškinyje reikalavimo dėl materialinės atsakomybės taikymo, peržengė ieškinio ribas ir pažeidė CPK straipsnio 2 dalies nuostatas.

Atsiliepimas į kasacinį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais: Be paskolų komiteto pritarimo unijos valdybai draudžiama suteikti pertvarkyti paskolas unijos įstatų 3. Taigi abu unijos organai tiesiogiai dalyvauja paskolų išdavimo procese, o jų sprendimai yra tiesiogiai susiję bei vienodai teisiškai reikšmingi.

Paskolų komiteto ir valdybos nariai, be visų jiems priskirtų funkcijų, privalėjo įvertinti skolininkės pateiktos vertinimo ataskaitos Didelio dydzio nario ivertinimas joje nustatytos kainos pagrįstumą, tačiau ginčo paskolos išdavimas buvo itin neatsakingas, neskaidrus ir neatitinkantis minimalių rizikos valdymo standartų.

Ką veikia SWAT komanda?

Šiuo atveju žala atsirado dėl kelių atskirų, tačiau viena nuo kitos priklausančių priežasčių sąveikos, t. Todėl nors KUĮ tiesiogiai neįtvirtina, kad paskolų komitetas yra unijos valdymo organas, tačiau, Didelio dydzio nario ivertinimas į šiam unijos organui priskirtas funkcijas, jo veiklos ir funkcionavimo reglamentavimą, papildomus reikalavimus jo nariams, jo sprendimų sukeliamus teisinius padarinius, paskolų komiteto nariai pagrįstai laikytini atsakingais už unijos patirtą žalą.

Tačiau unijos nariai unijos organų pareigas eidavo ne darbo sutarties pagrindu, todėl paskolų komiteto ir valdybos narių veiksmai negali būti vertinami darbo teisinius santykius reguliuojančių teisės normų kontekste.

Atsakovų unijoje vykdoma veikla neturėjo pagrindinio darbo teisinių santykių bruožo — atlygintinumo.

Didelio dydzio nario ivertinimas Pasaulio nariu matmenys

Ginčo paskolos išdavimo procese buvo vertinami du svarbūs aspektai: 1 skolininkės galimybės jai pačiai grąžinti paskolą ir 2 paskolos užtikrinimo priemonių pakankamumas, skolininkei negrąžinus paskolos. Todėl ginčo paskolos išdavimas ir jos dydis tiesiogiai priklausė ne tik nuo unijos nario, skolininkės, finansinės padėties, bet ir nuo įkeičiamo turto vertės. Tai atspindi ir atsakingo skolinimo principas, kad finansų įstaiga, prieš priimdama sprendimą skolinti, be kita ko, privalo įsitikinti, jog kliento finansinė ir ekonominė būklė ir jos prognozės leidžia tikėtis, kad klientas sugebės įvykdyti įsipareigojimus.

Nagrinėjamu atveju išduodant paskolą ieškovei atstovavo valdyba ir paskolų komitetas, kurių nariai pripažinti atlikę neteisėtus veiksmus, sukėlusius ieškovei žalą. Todėl dėl ieškovės patirtos žalos yra kalta pati ieškovė. Todėl nagrinėjant bylą kasacine tvarka reikalavimai dėl atsakovės civilinės atsakomybės iš naujo negali būti peržiūrimi. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai Dėl bylos nagrinėjimo ribų Viena iš šio principo įgyvendinimo išraiškų įtvirtinta CPK straipsnyje, kuriame nustatyta, kad kasacinis teismas patikrina byloje priimtus teismų procesinius sprendimus teisės taikymo aspektu, o kasacijos funkciją vykdo neperžengdamas kasacinio skundo ribų.

Kasacinis teismas nenagrinėja ir nenustato bylos faktų, t. Teisėjų kolegija šiuos atsakovės argumentus laiko nepagrįstais.

Atsakovai K. Teisėjų kolegija, nenustačiusi pagrindo išeiti už kasacinio skundo ribų CPK straipsnio 2 dalistoliau pasisako šiais klausimais.

Pagal CK 2. Visų kredito unijos valdymo organų veikla turėtų būti sukoncentruota į strateginių tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į prioritetinį siekį tenkinti narių poreikius ir kaupti tvarų kredito unijos kapitalą.

Netinkamas šių pareigų vykdymas gali būti pagrindas kredito unijos valdybos nario narių civilinei atsakomybei atsirasti CK 2. Pavyzdžiui, visi kredito unijos valdybos nariai yra prilyginami kredito unijos vadovams, tačiau kitų kredito unijos organų, tokių kaip vidaus audito tarnyba, paskolų komitetas ar revizijos komitetas, tik pirmininkai priskiriami kredito unijos vadovams KUĮ 30 straipsnio 1 dalis. Tokios fiduciarinės pareigos įtvirtintos CK 2. Be to, sprendimas dėl paskolos suteikimo buvo suteiktas per itin trumpą laiką, netinkamai organizuojant jos suteikimo procesą.

Taigi bylą nagrinėję teismai šių nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu taikė solidariąją atsakomybę ieškovės valdybos nariams ir paskolų komiteto pirmininkei kartu su kitais paskolų komiteto nariais. Nagrinėjamu atveju Didelio dydzio nario ivertinimas ir apeliacinės instancijos teismai dėl kredito unijos valdybos narių atsakomybės sprendė vienodai ir teisėjų kolegija Didelio dydzio nario ivertinimas pagrindo nepritarti šiai teismų išvadai.

Atsižvelgiant į tai, Didelio dydzio nario ivertinimas, kad kredito unijos valdybos nariai, suteikdami nuostolingą paskolą, pažeidė fiduciarines pareigas ir dėl to jiems kyla civilinė atsakomybė. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad paskolų komiteto pirmininkė, įvertinus jos vaidmenį priimant paskolų komiteto sprendimą, jos atliekamų funkcijų kontekste negali atsakyti kaip kredito unijos valdymo organo narys vadovastodėl ji kartu su kitais paskolų komiteto nariais atsako bendrais civilinės atsakomybės pagrindais.

Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad paskolų komiteto pirmininkė kartu su ieškovės valdyba nesilaikė fiduciarinių pareigų: neveikė sąžiningai ir protingai, nebuvo rūpestingi, kad apsaugotų ieškovės interesus. Teisėjų kolegija pritaria šiai apeliacinės instancijos teismo išvadai.

Ji, kaip ir kiti nagrinėjamu atveju svarbūs kredito unijos vadovai — valdybos nariai, turi būti nepriekaištingos reputacijos ir turėti kvalifikaciją bei patirtį, leidžiančią tinkamai atlikti Ar galima is tikruju padidinti varpa KUĮ 30 straipsnio 2 dalist. Tai, kad paskolų komiteto pirmininkė sprendimą dėl siūlymo suteikti paskolą priima kartu su kitais paskolų komiteto nariais, nereiškia, kad jos ir kredito unijos nesieja pasitikėjimu grįstos pareigos.

Ji, kaip paskolų komiteto pirmininkė, yra atsakinga už paskolų komiteto darbo organizavimą Paskolų komiteto darbo reglamento 5. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad paskolų komiteto pirmininko statusas skiriasi nuo paskolų komiteto nario statuso, nes paskolų komiteto pirmininkas yra unijos vadovas.

Toks paskolų komiteto pirmininko statusas reiškia, jog jis priskirtinas priežiūros funkcijas vykdančių valdymo organų nariams, todėl paskolų komiteto pirmininkui turėtų būti taikomos CK 2.

Dažniausiai užduodami klausimai - tarpmergaičių.lt

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m. Todėl ji neveikė sąžiningai ir protingai, nebuvo rūpestinga, atidi, kad apsaugotų unijos interesus ir taip pažeidė fiduciarines pareigas.

Dažniausiai užduodami klausimai Kaip galiu įsigyti man patinkantį daiktą?

Tačiau paskolų komitetas yra privalomas kredito unijos organas KUĮ 32 straipsnio 3 daliskurio narius iš kredito unijos narių renka visuotinis narių susirinkimas KUĮ 33 straipsnio 1 dalis. Paskolų komiteto nariai kaip ir visi kiti kredito unijos nariai privalo narių teisėmis naudotis ir pareigas atlikti taip, kad kredito unija veiktų stabiliai ir patikimai KUĮ 13 straipsnio Didelio dydzio nario ivertinimas daliso už kredito unijai padarytą žalą atsako CK nustatyta tvarka KUĮ 20 straipsnis.

Teisėjų kolegija šiuos atsakovo argumentus laiko nepagrįstais. Taigi paskolų komitetas yra kredito unijos organas, dalyvaujantis priimant sprendimus dėl paskolų suteikimo, ir būtent jam tenka pirminė pareiga atlikti visapusišką skolininko įvertinimą Paskolų komiteto darbo reglamento 3. Tais atvejais, jeigu paskolų komiteto sprendimas nulėmė žalos kredito unijai atsiradimą, civilinės atsakomybės subjektai yra kredito unijos paskolų komiteto nariai. Tai sudaro pagrindą konstatuoti, kad paskolų komiteto nariai, būdami kredito unijos nariai, netinkamu veikimu Didelio dydzio nario ivertinimas aplaidžiu neveikimu sukėlė kredito unijai žalą, už ką jiems taikytina civilinė atsakomybė bendrais CK nustatytais pagrindais KUĮ 20 straipsnis.

Aplinkybė, kad paskolų komiteto nariai šias pareigas ėjo negaudami jokios turtinės naudos, nemažina jų atsakomybės už neteisėtų veiksmų, sukėlusių žalą, atlikimą. Sutikdama būti renkama paskolų komiteto nare, atsakovė prisiėmė atsakomybę būtent šias pareigas vykdyti tinkamai ir neatlikti neteisėtų veiksmų, sukeliančių kredito unijai žalą. Įstatymas neįtvirtina draudimo paskolų komiteto narei atlikti kitas darbo funkcijas, todėl tai, kad atsakovė nuostolingos paskolos suteikimo metu vykdė kitas darbo funkcijas ir nuostolingos paskolos suteikimo metu Didelio dydzio nario ivertinimas išėjusi motinystės atostogų, nepaneigia jos, kaip paskolų komiteto narės, pareigų vykdymo ir atsakomybės už tai.

Paskolų komiteto nario neteisėti veiksmai nėra prilyginami darbo pareigų netinkamam vykdymui darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų prasme. Bylą nagrinėję teismai atmetė ieškovės reikalavimą turto vertintojai, nurodydami, kad yra per daug nutolęs netiesioginis priežastinis ryšys tarp turto vertintojos atliktų neteisėtų veiksmų ir kredito unijai kilusios žalos.

Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su Didelio dydzio nario ivertinimas bylą nagrinėjusių teismų išvadomis. Turto vertė nustatoma laikantis apdairumo ir atsargumo siekiant nepažeisti turto savininko teisių, taip pat turto pakeitimo kitu turtu bei alternatyvaus turto panaudojimo principų nurodyto straipsnio 2 dalis. Šio įstatymo 12 straipsnyje reglamentuojamos turtą vertinančių įmonių ir vertintojų pareigos, be kita ko, nustatyta, kad savo veikloje turtą vertinanti įmonė ir vertintojas privalo sąžiningai ir rūpestingai atlikti pareigas, profesionaliai atlikti vertinimą 2 punktas.

Dėl neteisingai atlikto įkeičiamo turto vertinimo užtikrinimo priemonė neįvykdė jai skirtos funkcijos. Atsakovė, elgdamasi kaip protingas ir apdairus asmuo, neteisėtų veiksmų atlikimo metu turėjo galimybę numatyti žalingų padarinių subjektui, kuris remsis jos parengta neteisinga turto vertinimo ataskaita, atsiradimą. Rizika, kad neteisingai parengta turto vertinimo ataskaita nebus kvestionuojama ją gavusių suinteresuotų asmenų, šie asmenys ją priims kaip teisingą ir ja remdamiesi priims atitinkamus sprendimus, tenka tokią ataskaitą parengusiam subjektui.

Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas konstatuoti žalos nedalomumą bei veiksmų bendrumą objektyviąja prasme, nes kiekvienas iš pažeidėjų — atsakovė ir paskolų komiteto bei valdybos nariai — prisidėjo prie žalos atsiradimo iš esmės, be Padidinkite metodikos nario ilgi žala visa apimtimi apskritai nebūtų atsiradusi.

Objektyvusis atsakovės turto vertintojos bendrininkavimas pakankamas solidariajai atsakomybei konstatuoti.