Pereiti prie turinio

Jei kviečiate mokinius mintinai mokytis Raštų eilutes, tai rūpestingai apsvarstykite kiekvieno mokinio galimybes ir aplinkybes. Tegul klasė pasiklauso, kurios doktrinos ir principai moko apie tai, kokią paskirtį Dievas numatė Savo vaikams ir kaip tą paskirtį įgyvendina išgelbėjimo planas. Bruce R.

Narys padidina pamoka

Su Tėvu danguje. Po kelių akimirkų pakvieskite mokinius paaiškinti, kokių svarbių doktrinų ar principų jie surado šioje giesmėje.

Grįžtamasis fondas

Jei reikia, galite jiems užduoti šiuos klausimus: Kas šiuose žodžiuose sakoma apie mūsų gyvenimą prieš ateinant į žemę? Kas šiuose žodžiuose sakoma apie gyvenimo žemėje paskirtį?

Narys padidina pamoka

Mokiniams Kas yra paaugliu nuotrauku nario dydis, kad, būdami misionieriais, jie turės progų mokyti apie gyvenimo paskirtį. Dar galite pasidalinti tokiu prezidento Boido K. Jokia kita bažnyčia nežino ir nemoko šios tiesos.

Besisukančio fondo reikšmė Besisukančio fondo reikšmė Apyvartinis fondas yra fondas, įsteigtas konkrečiam tikslui, naudojamas paskoloms nariams suteikti arba būti išleidžiamas ar investuojamas konkrečiam tikslui, su sąlyga, kad grąžinamosios išmokos, išmokos ar pajamos iš fondo gali būti vėl naudojamos tik šiems tikslams. Jis dažnai naudojamas besivystančiose šalyse, kad suteiktų kreditą, ty pinigus skolingiems skolininkams jų verslui ar kitoms reikmėms, ir ši sąvoka dažnai naudojama ne pelno organizacijoms.

Paklauskite: Kaip žinojimas apie ikimirtingąjį gyvenimą ir apie tai, kad su savo Tėvu Danguje gyvenome kaip dvasiniai vaikai, mūsų gyvenimui gali suteikti daugiau prasmės? Kai mokiniai atsakinės, galite pabrėžti tokį principą: Kai suprantame, kad esame Dangiškojo Tėvo vaikai, atrandame didžiąją gyvenimo žemėje prasmę.

Kai mokiniai baigs žiūrėti vaizdo siužetą, paklauskite: Kokius žinojimo, kad jie yra Dievo vaikai, palaiminimus vardijo vaizdo siužete rodyti žmonės? Kaip žinojimas, kad esate Dievo vaikas, padeda jums atrasti didžiąją gyvenimo prasmę? Tegul keli mokiniai pakaitomis garsiai perskaito likusias keturias pastraipas iš vadovėlio Skelbti mano evangeliją 60 puslapio.

Tegul klasė pasiklauso, kurios doktrinos ir principai moko apie tai, kokią paskirtį Dievas numatė Savo vaikams ir kaip tą paskirtį įgyvendina išgelbėjimo planas. Tada paklauskite: Koks yra Dievo plano Savo vaikams sukūrimo tikslas? Mokiniai gali paminėti ir tokią doktriną: išgelbėjimo plano dėka visi Dievo vaikai galės mėgautis nemirtingumo ir amžinojo gyvenimo palaimomis.

Narys padidina pamoka

Jei reikia paaiškinimo, galite mokiniams pasiūlyti perskaityti vadovėlio Skelbti mano evangeliją 70 puslapyje esančius sąvokų nemirtingumas ir išaukštinimas apibrėžimus. Pažymėkite, kad amžinasis gyvenimas yra toks gyvenimas, kurį gyvena Dievas. Mokymasis mintinai. Mokymasis mintinai gali padėti mokiniams žinoti ir pamilti parinktas Narys padidina pamoka ištraukas.

Lengvas būdas atsijunti

Be to, tai padidina galimybę, kad prireikus Šventoji Dvasia jiems primins tas ištraukas žr. Jono Jei kviečiate mokinius mintinai mokytis Raštų eilutes, tai rūpestingai apsvarstykite kiekvieno mokinio galimybes ir aplinkybes. Mokiniai neturėtų jausti gėdos arba jaustis nesugebantys, jeigu jiems per sunku mintinai mokytis Raštų Narys padidina pamoka.

Kad padėtumėte mokiniams suprasti šią doktriną, paprašykite jų perskaityti ir mintinai išmokti Mozės Skirkite laiko šią eilutę pasimokyti mintinai, o Narys padidina pamoka paklauskite: Kaip besidominčiųjų mokymas apie tai, kad Dievo tikslas yra įgyvendinti mūsų nemirtingumą ir amžinąjį gyvenimą, gali paveikti jų kasdieninio gyvenimo pasirinkimus?

Pakvieskite mokinius savo mintis išsakyti kitam mokiniui arba užrašyti savo studijų žurnale.

Narys padidina pamoka

Tegul mokiniai atkreipia dėmesį į Sukūrimo reikšmę Dievo išgelbėjimo plane. Tada paklauskite: Kodėl Žemės sukūrimą laikome reikšminga Dievo išgelbėjimo plano dalimi? Kad tobulėtume ir taptume tokie kaip Dievas, kiekvienas iš mūsų turėjo ateiti į Žemę, gauti kūną ir būti išmėgintas per išbandymus. Kad padėtumėte mokiniams suprasti fizinių kūnų gavimo svarbą, parodykite ir garsiai perskaitykite toliau pateiktą sesers Siuzan V.

Taner, buvusios visuotinės Merginų organizacijos prezidentės, teiginį. Tegul mokiniai pasiklauso, kodėl kiekvienas iš mūsų labai norėjome gauti fizinį kūną.

Kodėl buvome tokie susijaudinę? Mes supratome amžinąją tiesą apie mūsų kūną. Žinojome, kad mūsų kūnai bus pagal Dievo atvaizdą. Žinojome, kad mūsų kūnai bus mūsų dvasių buveinės. Mes taip pat supratome, kad mūsų kūnas patirs skausmus, ligas, negalias ir gundymus.

narystės vaizdo įrašo padidėjimas

Narys padidina pamoka mes norėjome, netgi troškome priimti šiuos iššūkius, nes žinojome, kad tik neperskiriamoje dvasios ir materijos jungtyje galėsime tapti panašūs į mūsų Dangiškąjį Tėvą žr. Tada Narys padidina pamoka Kokias tiesas mes supratome ikimirtingajame gyvenime, dėl kurių labai panorome ateiti į žemę ir gauti fizinį kūną? Narys padidina pamoka taip nekantravome ateiti į Žemę, žinodami, kad mirtingame gyvenime susidursime su sunkiais iššūkiais?

Skirkite mokiniams truputį laiko apmąstyti tokį klausimą: Kaip besidominčiajam paaiškintumėte, kad mūsų mirtingojo gyvenimo potyriai daro mus panašesnius į mūsų Dangiškąjį Tėvą? Maždaug po minutės paprašykite mokinių atsigręžti į greta sėdintį draugą ir paaiškinti savo atsakymą į klausimą.

Kol jie skaitys, vienos klasės pusės paprašykite užsirašyti, ką Adomas ir Ieva galėjo daryti Edeno Sode jie galėjo amžinai gyventi būdami nekaltumo būsenos, priimdami sprendimus jie galėjo naudotis savo pačių valios laisve.

Su Tėvu danguje. Po kelių akimirkų pakvieskite mokinius paaiškinti, kokių svarbių doktrinų ar principų jie surado šioje giesmėje. Jei reikia, galite jiems užduoti šiuos klausimus: Kas šiuose žodžiuose sakoma apie mūsų gyvenimą prieš ateinant į žemę? Kas šiuose žodžiuose sakoma apie gyvenimo žemėje paskirtį? Mokiniams pasakykite, kad, būdami misionieriais, jie turės progų mokyti apie gyvenimo paskirtį.

Tegul kita klasės pusė užsirašo, ko Adomas ir Ieva negalėjo daryti Edeno sode jie negalėjo tobulėti ar patirti priešiškumo, negalėjo patirti džiaugsmo, širdgėlos, skausmo ar nelaimingumo, negalėjo nusidėti, negalėjo sirgti ar kentėti, negalėjo turėti vaikų.

Praėjus kelioms minutėms, paprašykite Narys padidina pamoka pasidalinti surastais dalykais. Kol jie atsakinės, vienas klasės narys gali lentoje užrašyti jų atsakymus. Atkreipkite mokinių dėmesį į vadovėlio Skelbti mano evangeliją 61 puslapyje esančias sąvokas fizinė mirtis ir dvasinė mirtis.

Turbūt visi mokiniai supras, kad fizinė mirtis reiškia fizinio kūno mirtį. Padėkite jiems suprasti, kad dvasinė mirtis reiškia atskyrimą nuo Dievo akivaizdos. Abi šios mirtys — Narys padidina pamoka Adomo nuopuolio padariniai.

Lyderystės pamoka – naujas žvilgsnis į veidrodį

Tik per Jėzaus Kristaus Apmokėjimą galime nugalėti abi mirtis. Kai kurie žmonės šią bausmę laiko baisiu dalyku. Tačiau taip nebuvo; tai buvo palaiminimas.

Narys padidina pamoka

Iš tiesų tai net negalėtų būti Narys padidina pamoka užslėpta bausme. Kad žmonija būtų išgelbėta ir išaukštinta, būtina, kad šiame pasaulyje jie gautų kūnus ir pereitų tokius potyrius ir mokslus, kurie yra tik mirtingajame gyvenime. Jei nebūtų mirtingojo gyvenimo, nebūtų įvykdytas šis didis palaiminimas. Todėl Narys padidina pamoka pasauliai ir apgyvendinami Dievo vaikais, jiems suteikiama privilegija patirti mirtingąją egzistenciją, kurios metu jie gali naudotis didžia valios laisvės dovana.

Šios dovanos dėka jie renkasi tarp gėrio ir blogio ir tokiu būdu būsimose amžinybėse už nuopelnus gauna Narys padidina pamoka. Čia, mirtingajame gyvenime, esame dėl Adomo prasižengimo. Bruce R. McConkie, 3 vols. Tada paklauskite: Kodėl Adomo ir Ievos nuopuolį teisinga laikyti labai svarbia Dievo išgelbėjimo plano dalimi? Dėl Adomo ir Ievos nuopuolio dvasiniai Dievo vaikai galėjo įgyti fizinius kūnus ir taip tobulėti bei tapti tokie kaip Jis. Tada paprašykite jų šalia sėdinčiam draugui savais žodžiais paaiškinti, kas yra Nuopuolis.

Pakerio iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo citatą. Raštuose jis dar vadinamas mūsų pirmąja būsena žr. Judo ; Abraomo Mirtingajame Narys padidina pamoka esame lyg aktoriai, kurie į teatrą įžengia pakilus antrojo veiksmo uždangai. Pirmąjį veiksmą praleidome. Pats pastatymas susideda iš įvairių tarpusavyje persipinančių pagrindinių ir šalutinių siužeto linijų, todėl sudėtinga suprasti, kas su kuo Narys padidina pamoka, kas yra herojai, o kas — piktadariai.

Narys padidina pamoka

Viską dar labiau komplikuoja tai, kad mes esame ne tik stebėtojai; mes taip pat esame trupės nariai, scenoje, veiksmo sūkuryje! Pagal amžinojo plano sumanymą mūsų prisiminimus apie ikimirtingąjį gyvenimą, 1 veiksmą, dengia uždanga. Kadangi į mirtingąjį gyvenimą įžengiame 2 veiksmo pradžioje, neprisimindami 1 veiksmo, tai nenuostabu, kad sudėtinga susigaudyti, kas vyksta.

Nedaug tesuvoksite, kas vyksta ir kodėl leidžiama, kad taip viskas klostytųsi. Atminkite šitai! Šie žodžiai priklauso trečiajam veiksmui, kur išaiškėja visi slėpiniai ir viskas susidėlioja į savo vietas. Jame šiek tiek užsimenama, kas vyko 1 veiksme — ikimirtingajame gyvenime. Nors jame nėra daug informacijos, tačiau aiškiai pateikiama viso ko paskirtis, o be to jame pateikiama pakankamai siužeto, kad padėtų jums susigaudyti, kokia yra gyvenimo prasmė.

Mokymas apie Išgelbėjimo planą (1 dalis)

Tas scenarijus, kaip jau turėtumėte žinoti, yra Raštai — apreiškimai. Skaitykite juos.

Vadovas 4. Turai pastebi, kad Vadovų MBA studijų pradžioje dalis studentų deramai neįvertina savirefleksijos įtakos pokyčiams. Todėl išugdytas gebėjimas pažvelgti į save tarsi iš šono tampa atradimu net ir ilgiau negu dešimtmetį vadovaujamas pareigas užimantiems verslo profesionalams. Šiandien lyderystė yra populiari mokymų ir seminarų tema, todėl pateikti studentams dar negirdėtos informacijos ir išmokyti naujų dalykų turėtų būti nelengva. Pasiklausyti seminarų internete, sudalyvauti mokymuose, bet nieko nepritaikyti ir neišbandyti asmeniniame gyvenime, vadinasi, tuščiai švaistyti laiką.

Studijuokite juos. Jie jums pasakys, kas yra žmogus, kodėl Kaip padidinti varpa 5 laikrodziuose jį atmena ir kodėl būdami tik truputį žemesni už Narys padidina pamoka, esame apvainikuoti garbe ir didybe žr. Psalmyno —5. Raštai kalba tiesą.

Iš jų galite pakankamai sužinoti apie visus tris veiksmus ir pagal juos imti tvarkyti savo gyvenimą. Tada užduokite tokius klausimus: Kaip šis trijų veiksmų vaidinimas simbolizuoja kai kurias išgelbėjimo plano dalis? Kodėl, pasak šio palyginimo, daugumai žmonių yra sunku suprasti gyvenimo žemėje prasmę? Kur, pasak šio palyginimo, galime rasti šio grandiozinio trijų veiksmų vaidinimo scenarijų?

Kaip Raštai gali padėti Dievo vaikams geriau suprasti savo paskirtį Dievo plane? Mokiniams paaiškinkite, kad mokydami apie išgelbėjimo planą misionieriai padeda besidomintiesiems geriau suprasti mirtingojo gyvenimo prasmę ir tai, kaip galime sugrįžti vėl gyventi su Dangiškuoju Tėvu žr. Almos — Kai jie perskaitys, paklauskite: Kaip vienu ar dviem sakiniais paaiškintumėte šio gyvenimo prasmę?

Mokiniams pasakykite, kad besidomintiesiems svarbu suprasti, jog mūsų pasiruošimas grįžti Dievo akivaizdon priklauso nuo mūsų sprendimų, priimamų gyvenant čia, žemėje. Sprendimai sekti Dievo įsakymais gali mums padėti artėti prie mūsų Dangiškojo Tėvo, o Dievo įsakymų laužymas trukdo grįžti Jo akivaizdon. Lentoje užrašykite: Narys padidina pamoka pasekmės: Tada paklauskite: Kokios yra nuodėmės pasekmės? Nors jie atsakys kitais žodžiais, tačiau turėtų suprasti šias tiesas: Nuodėmė veda į nelaimingumą ir verčia jausti kaltę ir gėdą.

Ji padaro mus nešvarius ir nevertus įžengti Dievo akivaizdon. Nuodėmė trukdo mums sugrįžti pas mūsų Dangiškąjį Tėvą, nebent mums bus atleista.

Kaip šių nuodėmės pasekmių supratimas gali besidomintiesiems padėti priimti Apmokėjimo žinią?