Pereiti prie turinio

Kiekvienos mokslų srities sekcija susideda ne mažiau kaip iš 5 narių: pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir sekcijos narių. Organizuojami ne vėliau kaip per 3 savaites po kvietimo teikti paraiškas konkursui paskelbimo. Su darbais pateikti konkurso dalyvio anketą, užpildytą Word formatu nuostatų 1 priedas. Sprendimą skirti premijas Komisija priima kasmet iki vasario 20 dienos. Sekcijos veiklos forma yra posėdžiai.

  1. Miesto bendruomenės kviečiamos dalyvauti konkurse
  2. Savivaldybėms siūloma leisti vietinės rinkliavos įkainius nustatyti konkurso būdu.
  3. Fotografijų KONKURSO NUOSTATAI - LVBOS balsavimo platforma
  4. Nario dydis 15 Laikrodis
  5. Bendruomenės pasiekimai 9.
  6. Оба исследователя -- а теперь они смотрели на себя именно так, да так оно и было на самом деле -- лежали в собирающейся темноте, глядя на реку и размышляя над всем тем, что им довелось увидеть в течение дня.

Galiojanti aktuali redakcija m. Lietuvos mokslų akademija toliau — LMAsiekdama skatinti studentų kūrybinį aktyvumą, kasmet organizuoja aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursą. Šio konkurso nuostatai toliau — Nuostatai reglamentuoja mokslinių darbų Konkurso dydis nariu bendruosius reikalavimus, jų ekspertizės tvarką, konkurso vertinimo komisijų sudarymo tvarką, komisijų darbo organizavimą, darbų vertinimo kriterijus, konkurso nugalėtojų nustatymo tvarką.

Kėdainių misto seniūnija skelbia viešąjį turto nuomos konkursą Kėdainių misto seniūnija skelbia viešąjį turto nuomos konkursą Informacija apie Kėdainių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato-infocentro patalpų viešojo nuomos konkurso sąlygas. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių mesto seniūnija, esanti Kėdainiai, S.

LMA skelbia aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursą ir skiria 15 premijų pagal konkursui pateiktų darbų vertinimo rezultatus šiose mokslų srityse: humanitarinių ir socialinių mokslų; matematikos, Sveikata Kaip padidinti Dick ir chemijos mokslų; biologijos, medicinos ir geomokslų; žemės ūkio ir miškų mokslų; technikos mokslų.

Konkurse gali dalyvauti vientisųjų, pirmosios ir antrosios pakopos universitetinių studijų studentai, taip pat asmenys, tais kalendoriniais metais baigę aukštąjį mokslą.

Konkurso dydis nariu

Konkursui rekomenduojama teikti individualius mokslinius darbus, išskirtiniais atvejais gali būti teikiami kelių autorių moksliniai darbai. Bakalauro baigiamasis darbas negali būti Konkurso dydis nariu kaip savarankiškas mokslinis darbas.

Konkurso dydis nariu

Mokslo publikacijos turi turėti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų prieskyras. Mokslinius darbus siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų institutų tarybos. Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams suteikiamas premijos laureato vardas ir įteikiamas LMA premijos laureato diplomas bei piniginė premija.

Bendruomenės pasiekimai 9. Bendruomenės problematika Dalyvis pateikdamas konkursui darbą nurodo savo bendruomenės pavadinimą, kategoriją miesto ar kaimo ir temą. Vienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip po vieną darbą kiekvienai temai, t. Techniniai konkursinių darbų reikalavimai: Fotografijų skaitmeninis dydis — ne mažesnis kaip 1,50 MB.

Konkurso dalyviai privalo dalyvauti sisteminiuose mokymuose, kuriuos sudaro 2 dalys: 6. Pirminiai mokymai trukmė — 3 akad.

Seimas svarstys, ar leisti savivaldybėms rinkliavos dydį nustatyti konkurso būdu ELTA Seimas svarstys Rinkliavų įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siūloma leisti savivaldybėms rinkliavos dydį nustatyti konkurso būdu.

Organizuojami ne vėliau kaip per 3 savaites po kvietimo teikti paraiškas konkursui paskelbimo. Antriniai mokymai trukmė — 5 akad.

Nuotraukų konkursas „Kaip aš švenčiu laisvę“

Organizuojami atlikus konkursui pateiktų paraiškų ekspertinį vertinimą. Paaiškėjus, kad konkurso dalyvis nedalyvavo pirminiuose mokymuose ir arba kartu su paraiška nepateikė sutikimo dalyvauti antriniuose mokymuose, jo paraiška atmetama ir nenagrinėjama.

Konkurso dydis nariu

Konkurso dalyvis, kuris dėl svarbių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti teikiant paraišką pavyzdžiui, sunkios traumos, ligos, stažuotės, komandiruotės ir kitanegali dalyvauti antriniuose mokymuose ir pateikia tai įrodančius dokumentus, gali būti atleistas nuo antrinių mokymų.

Premijų skyrimą tvirtina LMA prezidiumas.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Konkurso rezultatai skelbiami iki kovo 1 d. Konkursui teikiami darbai turi atspindėti tęstines veiklas, todėl konkurso dalyviai privalo nurodyti, kokia galima studijų ar profesinė veikla 12 mėn.

Elitinio medžiotojų būrelio narių ėjimai: be konkurso į vadovus

Rekomenduojama pateikti tęstinių veiklų vykdymo grafiką. Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursui elektroniniu būdu teikiami šie dokumentai: Konkursui teikiami darbai gali būti parengti valstybine arba užsienio kalbomis. Kai darbas parengtas užsienio kalba, konkurso dalyvis privalo pateikti darbo pavadinimą ir santrauką valstybine kalba.

Konkurso dydis nariu

Komisija konkursui pateiktiems mokslo darbams vertinti sudaroma iš 5 sekcijų, kurių sudėtį Konkurso dydis nariu prezidiumui siūlo tvirtinti atitinkami mokslų skyriai pagal kuruojamas mokslų sritis: humanitarinių ir socialinių mokslų; matematikos, fizikos ir chemijos mokslų; biologijos, medicinos ir geomokslų; žemės ūkio ir miškų mokslų; technikos mokslų.

Kiekvienos mokslų srities sekcija susideda ne mažiau kaip iš 5 narių: pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir sekcijos narių. Komisijos sudėtį nutarimu tvirtina ir prireikus keičia LMA prezidiumas.

Sekcijai vadovauja pirmininkas, jo nesant — sekcijos pirmininko pavaduotojas. Sekcijos veiklos forma yra posėdžiai.

Atsisiųsti:

Sekcijos sprendimai įforminami sekcijos posėdžių protokolais. Sekcijos pirmininkas: Sekcijos posėdžiai uždari. Sekcijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti sekcijos pirmininkui.