Pereiti prie turinio

Taip pat į darbuotojų vykdomas funkcijas nario mokesčio nepadidinus, o ieškant išorinių finansavimo šaltinių dar buvo įtrauktos ir Architektūros įstatymo nustatytos veiklos — RAT veiklos organizavimas, architektūrinių konkursų sąlygų derinimas, viešojo intereso gynimas. Ketverių metų vaikas beveik pažodžiui atsimena liaudies pasakų tekstus, įsimena įvykių nuoseklumą.

Be viešo intereso gynimo ir kitų einamųjų darbų? Kokia vizija metams į priekį? Atsako Rūmų pirmininkė D.

Veličkaitė: Tai lyg du klausimai, tačiau be abejo, labai susiję. Taip pat galėčiau vardinti kiek planuojame suteikti konsultacijų nariams, informuoti apie aktualius reguliavimo pokyčius, jų taikymo ypatumus ar kitaip, pagal galimybes, prisidėti prie jų veiklos sąlygų gerinimo tam šiemet norima skirti prioritetą.

Tačiau kartu m. Nuo m. Taigi pasirengimas naujiems rinkimams bus svarbus veiksnys, kuo gyvensime kitus metus. Jau dabar akivaizdžiai jaučiami architektų veiksmai, kurių anksčiau iki profesinės savivaldos įkūrimo tiek neturėjome — būrimasis į diskusijas, suaktyvėjusi kritika tame tarpe, konstruktyvi ir labai naudingarengiami ir teikiami pasiūlymai Rūmų veiklai, jos dokumentams.

Apie „kodėlčiukų“ amžių: klausimai, klausimai, klausimai - dirbksau.lt

Tai džiugina, nes toks ir yra pagrindinis demokratinio veikimo principas, kai iniciatyvos kyla iš bendruomenės, įvairios idėjos konkuruoja tarpusavyje, kai ieškoma geriausių būdų įtikinti kitus palaikyti būtent šiuos, o ne kitus pasiūlymus.

Kita Nario dydzio klausimai suvokti, nesunku pastebėti ir tai, kad bent šiuo metu aktyviausiai veikia tie, kurie anksčiau atvirai priešinosi ar tiesiog nepalaikė Rūmų tikslų, kuriems suaktyvėjusi Rūmų veikla kėlė ir ar kelia tam tikrų nepatogumų. Į tai būtinai turėtų atkreipti dėmesį nariai, kurie norėtų, kad tikrieji Rūmų tikslai ir veiklos principai būtų įgyvendinami ir stiprinami Normalus nario dydis erekcijai. Kartais sakoma, kad protingi į valdžią neina, tačiau drįstu tam prieštarauti, nes vargu, ar protinga sprendimų teisę Nario dydzio klausimai suvokti tiems, kieno požiūriams iš esmės nepritari.

Tai pasakytina tiek apie valstybės, tiek apie Kas ir kokiu laiku narys savivaldos valdymą. Todėl pati, po ketverių aktyvios veiklos metų Rūmuose su prieš tai vykdytomis vicepirmininkės ir teisininkės pareigomis — po septyneriųkitąmet planuodama pasitraukti į užtarnautą poilsį, taip pat iš esmės palaikydama demokratijai būtiną rotacijos principą, šiuo paskutiniu priešsusirinkiminiu komentaru dar kartą noriu visus narius paagituoti būti aktyviais profesinės savivaldos šeimininkais, įvertinant ir tai, Nario dydzio klausimai suvokti ji kol kas parodė tik pirmąsias užuomazgas to, Nario dydzio klausimai suvokti gali tapti.

Taigi atsakymas paprastas — Rūmų ateitis bus tokia, kokios norės patys nariai.

E.Kūris siūlytų didinti Seimo narių atlyginimus

Dabar lyg ir Nario dydzio klausimai suvokti spėjama. Veličkaitė: Dėkodama už aktualų klausimą, atsakau — taip, narių balsavimui yra teikiamas Statuto pakeitimas, pagal kurį vienas narys negalėtų būti išrinktas į daugiau nei vieną Rūmų organą, įskaitant Ekspertų sąrašą iš kurio nariai deleguojami į RAT.

Iki šiol Statutas numatė, kad vienas narys gali būti išrinktas į du Rūmų organus, neskaitant Ekspertų sąrašo t. Šiuo metu tam tikram darbui yra išrinkta 80 narių. Iš jų 16 narių veikia dviejuose organuose, dar 5 — trijuose. Akivaizdu, kad jei nariai nubalsuotų pakeisti Statutą, sprendimus priimančių organų sudėtis atsinaujintų ketvirčiu, tokiu būdu į Nario dydzio klausimai suvokti dalyvavimą savivaldoje, tikėtina, būtų įtraukta daugiau skirtingo amžiaus, lyties ir skirtinguose regionuose dirbančių architektų atstovų.

Tai užtikrintų nuomonių įvairovę, priimant sprendimus būtų išnagrinėta platesnė problematika, lengviau būtų organizuoti posėdžius, nes sumažėtų atskirų atstovų užimtumas, ir kas be ko — padidėtų narių ir visuomenės pasitikėjimas priimamais sprendimais, nes neliktų vidinio asmenų dubliavimosi, Nario dydzio klausimai suvokti vis tik sukelia abejones dėl galimo šališkumo, kai tas pats asmuo dirba Taryboje, Atestavimo komisijoje, Profesinės etikos taryboje ir ar Regioninėje architektūros taryboje, net jei konkrečiu Nario dydzio klausimai suvokti kaltinimui šališkumu ir nėra pagrindo.

Pažymėtina ir tai, kad šiuos Statuto pakeitimus jei jie būtų priimti bus siūloma pradėti įgyvendinti jau šiemet, nelaukiant naujų rinkimų. Taigi atsinaujinimas galėtų įvykti jau šiais metais, įtraukiant į Kaip padidinti si masaza veiklą ketvirtį naujų narių iš rezervinių narių sąrašo.

Nario dydzio klausimai suvokti Kaip padidinti nari brangi

Šiuo klausimu buvo atliekama ir išankstinė narių apklausa. Iš apklaustų narių, 72 proc. Vis tik sakoma, kad miškas auga tyliai, vienas medis griūva garsiai — tikėtina, kad susirinkime bus prieštaravimų šiam siūlymui. Todėl dar kartą kviečiu narius dalyvauti susirinkime ir savo balsavimu priimti visiems svarbius sprendimus.

Nario dydzio klausimai suvokti Didinti vaizdo kalba

Koks nario mokestis padėtų užtikrinti Rūmų veiklą pilna apimtimi? Veličkaitė: Dabartinis metinis Rūmų nario mokestis eurai buvo suformuotas tokia tvarka: m. Priminsiu ir tai, kad m.

Draudimo dalis ir šiemet bus teikiama balsavimui, nes kiekvienais metais nariai balsuoja dėl draudimo sutarties pratęsimo. Lygiai taip pat ir dėl kitų Tarybos pasiūlymų — patys nariai balsavimu nusprendžia ar imasi finansuoti tam tikras papildomai siūlomas veiklas. Kaip matyti iš kasdien gaunamų narių reakcijų, dabartinio nario mokesčio apimamos veiklos nėra pakankamos, kad nariai būtų patenkinti Rūmų veikla, Nario dydzio klausimai suvokti vertintų ją kaip pilnai atitinkančią jų lūkesčius.

Atsižvelgiant į narių pastabas, jau antri metai Taryba nusprendžia nariams siūlyti papildomai finansuoti tas veiklas, kurių poreikis tuo metu būna labiausiai matomas. Turėdami tam skirtus darbuotojus, gebėtume operatyviai išnagrinėti situacijas, informuoti narius ir visuomenę, pateikti aktualius išaiškinimus, raštu kreiptis į atsakingas institucijas, perduoti pastabas Viešųjų pirkimų tarnybai, perkančioms organizacijoms ar kitų konkursų rengėjams ir pan. Taip pat šiemet teikiamas ir dar vienas svarbus klausimas narių balsavimui — ar išrinkti Rūmų nariai, visą kadenciją dirbantys Rūmų organuose turi gauti Nario dydzio klausimai suvokti iš Rūmų biudžeto.

Tik atestavimo atveju yra renkamos papildomos įmokos, taip pat dar yra aiškinamasi dėl ekspertų apmokėjimo Regioninėse architektūros tarybose biudžetinio ar iš tikslinių įmokųtačiau kitais atvejais mokėjimai gali būti skiriami tik iš nario mokesčio.

Nario dydzio klausimai suvokti Dick dydis 25 laikrodis

Šiuo metu, remiantis jau seniai susiklosčiusia praktika, dalis renkamų narių gauna tam tikras išmokas, tačiau dalis jokių išmokų negauna. Manome, kad tai turi būti aiškiai apibrėžta narių tvirtinamame biudžete, nariams apsisprendžiant kaip bendrai yra vertinamas išrinktų narių darbas. Atsakydama į antrąją klausimo dalį apie visą reikalingą nario mokestį, dar kartą pateiksiu nuorodą į m. Dabartiniai pilnavertės savivaldos kaštų skaičiavimai galbūt būtųkiek pakoreguoti dėl tam tikrų pokyčių tiek Rūmuose, tiek visoje šalyje, tačiau tuo metu skaičiavimai rodė, kad pilnavertės profesinės savivaldos veikimo užtikrinimas vienam nariui atsieitų eurų per metus, neskaitant tikslinės draudimo įmokos.

Dabar manau, kad ir tai gana taupiai paskaičiuota suma, nes tokią ir didesnę sumą mokantys kitų savivaldų nariai užtikrina mažesnės apimties veiklas, nei yra priskirta Rūmams pavyzdžiui, Advokatūra neteikia ekspertinio vertinimo paslaugų ir pan. Reziumuojant matyti, kad mes, architektai, esame gana gerai išmokę užsakovų teikiamas pamokas — užsakę ir apmokėję projektinius pasiūlymus, dabar iš Rūmų reikalaujame techninio projekto, darbo projekto ir dar projekto vykdymo priežiūros.

Tad, atsižvelgiant į išsakomus poreikius, ir yra siūlomi papildomai apmokami darbai. Nario dydzio klausimai suvokti

Apie „kodėlčiukų“ amžių: klausimai, klausimai, klausimai…

Veličkaitė: Rengiant m. Visų pirma, jau pernai turėjome iššūkį suvaldyti m. Tuomet spėjome pateikti paraišką Lietuvos kultūros tarybai, o gauti 80 eurų sudarė tikrai reikšmingą dalį metinio biudžeto — iš jų buvo atlikta nemažai darbų RAT, konkursų, viešojo intereso, autorių teisių srityse.

Šiemet tokio finansavimo, deja, negavome ir rengiant biudžeto projektą buvo labai sunku nuspręsti, kurias pradėtas veiklas turime mažinti, kad būtų įtilpta į stipriai sumažėjusį finansavimą.

Nario dydzio klausimai suvokti Valstybes dydzio tyrimas

Kita svarbi pokyčius lėmusi aplinkybė — tai juntamai padidėjusios išlaidos patalpų nuomai, kadangi Nario dydzio klausimai suvokti nuo mūsų nepriklausiusių aplinkybių teko išsikraustyti iš LAS patalpų, o valstybinės patalpos, nepaisant įdėtų pastangų, skirtos nebuvo. Patalpų buvo ieškoma kuo ekonomiškesnių, tačiau ir kuo geriau pritaikytų Rūmų veiklai, kad nereikėtų į jas daug investuoti tikintis, kad dar pavyks sugrįžti į LAS patalpas.

Trečia svarbi aplinkybė — tai ne visų narių noras mokėti mokestį laiku. Susidaręs mokesčio įsiskolinimas taip pat kelia daug klausimų, neleidžia nuosekliai planuoti veiklos bei skirti visų jėgų Rūmų tikslų įgyvendinimui, o ne darbui su skolininkais apmokamam kitų, laiku mokančių narių.

Klausiate – atsakome

Apibūdintos pagrindinės aplinkybės lėmė tai, kad į m. Ką jie visi veikia ir kodėl tiek daug uždirba? Veličkaitė: Ankstesniuose komentaruose jau pristačiau administracijos sudėtį ir vidutinį atlyginimą žr. Taip pat jau buvo aptartos administracijos vadovo funkcijos, todėl šiame komentare pasistengsiu apibūdinti kitų 7 darbuotojų be administracijos vadovės ir pirmininkės vykdomus darbus.

Papildomi asmenys 2 buhalterės, 5 RAT sekretoriai, kultūrinių projektų vadovė, IT specialistas Rūmus aptarnauja pagal poreikį ir atitinkamas paslaugų sutartis.

Jų veiklos turinys tikriausiai yra aiškus pagal pateiktą sąrašą, todėl pristatysiu tik etatinių darbuotojų esminius sprendžiamus uždavinius.

Dabartinė administracijos sudėtis yra suformuota pagal m. Rūmų narių patvirtintą nario mokestį, apimantį pagrindines profesinės savivaldos funkcijas — atestavimą, profesinės etikos ir kitų skundų nagrinėjimą, kvalifikacijos tobulinimo organizavimą ir bendrą profesinės savivaldos įgyvendinimą.

Taip pat į darbuotojų vykdomas funkcijas nario mokesčio nepadidinus, o ieškant išorinių finansavimo šaltinių dar buvo įtrauktos ir Architektūros įstatymo nustatytos veiklos — RAT veiklos organizavimas, architektūrinių konkursų sąlygų derinimas, viešojo intereso gynimas. Kitoms veikloms, kurių neretai yra tikimasi, nariai finansavimo nėra skyrę.

Teisininkai 3.

  • Kodėl padai bijo kutenimo?
  • Kūris siūlytų didinti Seimo narių atlyginimus Nuoroda nukopijuota aA Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros vedėjas, buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris mano, kad ilgainiui Seimo nario atlyginimas turėtų didėti, nes esamas darbo užmokestis skatina parlamentarus lįsti į valstybės kišenę, kuri vadinasi parlamentinės išlaidos.
  • Nuotrauku padidinimas Narys pries ir po
  • Klausiate – atsakome | Architektų rūmai
  • E.Kūris siūlytų didinti Seimo narių atlyginimus - DELFI
  • Но это только начало, и, пока я буду там, мне хотелось бы, чтобы вы поразмыслили над одним обстоятельством.

Nario dydzio klausimai suvokti Projektų vadovai 2. Šiuo metu Rūmuose dirba 2 projektų vadovės — atestavimo ir narystės klausimams bei kvalifikacijos tobulinimo organizavimo ir RAT veiklos klausimams: 1 Atestavimą ir narių sąrašą kuruojanti projektų vadovė tikrina gautus prašymus atestavimui, atestatų papildymui, kvalifikacijos tobulinimo įvertinimui, teikia jiems pastabas, rašytines ir žodines konsultacijas, sutvarkytus prašymus registruoja, informuoja prašymų teikėjus per mėnesį prašymų gaunama apievykdo atestavimo paslaugų apmokėjimo priežiūrą, rengia prašymų formas, organizuoja teisinių žinių egzaminą, informuoja apie jo rezultatus, organizuoja AK posėdžius, rengia posėdžio medžiagą darbotvarkę, vertinimo formas, kt.

Koordinuodama visų 5 RAT veiklą analizuoja gautus paklausimus, perduoda RAT pirmininkams, informuoja paklausimų teikėjus, koordinuoja informacijos teikimą RAT ir jos surinkimą bei perdavimą Tarybai, vertina gautus RAT sprendimus jų sudėties atžvilgiu, rūpinasi jų perdavimu suinteresuotiems asmenims ir paviešinimu, teikia informaciją administracijos vadovei apie visų 5 RAT finansavimo poreikį, kylančius neaiškumus, dalyvauja RAT nuostatų rengime koregavimeorganizuoja RAT pirmininkų susitikimus, konsultuoja dėl RAT veikloje kylančių klausimų ir t.

Komunikacijos vadovė.

Nario dydzio klausimai suvokti Normalus nariai su erekcija

Šis etatas buvo įsteigtas tam, kad komunikacijos priemonėmis būtų padedama įgyvendinti Rūmų tikslus ir uždavinius, visų pirma — Rūmų tikslą užtikrinti architektūrinės veiklos skaidrumą ir kokybę. Antrinis šio etato uždavinys — pačių Rūmų reputacijos kūrimas ir priežiūra.

Komunikacijos vadovė viešina visuomenei svarbius Rūmų tarybų ir komisijų sprendimus, platina pranešimus spaudai, vykdo narių apklausas ir jų informavimą apie Rūmuose vykstančius procesus, užtikrina Rūmų narių susirinkimo viešinimą, vykdo tarptautinį bendradarbiavimą su Europos architektų taryba ACE ir kitų šalių architektų asociacijomis, verčia ACE pranešimus ir juos platina, organizuoja užsienio lektorių ir kitų svečių vizitus, organizuoja jų susitikimus su spaudos atstovais, taip pat šis asmuo prižiūri ir administruoja pačias komunikavimo priemones — internetinį puslapį, Facebook profilį, rengia ir nariams siunčia mėnesinį naujienlaiškį ir t.

Kaip ir visose organizacijose, referentė priima ir vykdymui perduoda Rūmų gaunamus raštus, prašymus, paklausimus per metus jų susidaro ir daugiauišsiunčia Rūmų darbuotojų įskaitant pačią referentę parengtus atsakymus, užtikrina dokumentų registravimą, archyvavimą, atsako į Rūmų telefonų skambučius, konsultuoja suinteresuotus asmenis dėl esminių Rūmų veiklos klausimų, siunčia informacinius pranešimus nariams, taryboms, komisijoms, kuruoja nariams teikiamų nario mokesčio lengvatų klausimus per metus ikit.

Ar tai nėra tik biurokratinio aparato didinimas? Veličkaitė: Šis klausimas tiesiogiai susijęs su kita Rūmų narių pastabų ir klausimų dalimi — akcentavimu, kad per mažai vykdoma teisėkūrinės, lobistinės veiklos, kuriai iš esmės reikalingas aktyvus pirmininko dalyvavimas.

Nario dydzio klausimai suvokti Geras nario dydis seksui

Pagal Architektų rūmų įstatymą, tas pats narių tiesiogiai išrinktas asmuo šioje kadencijoje — aš yra ir vienasmenis Rūmų vadovas — Rūmų pirmininkas, ir kolegialaus valdymo organo — Tarybos pirmininkas, ir administracijos vadovas. Taigi pirmininkui tenka labai daug įvairių užduočių — nuo tokių kaip Rūmų atstovavimo viešai ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis, valstybės ir savivaldybių institucijomis ir kt.

Rūmams augant, didžiulę mano darbo dalį sudarė darbuotojų konkursai, jų priėmimo ir darbo vietų įkūrimo rūpesčiai, taip pat ir nelengvi atleidimo atvejai.