Pereiti prie turinio

Gavus tokią informaciją, kol bus atliktas tyrimas, reikia laikytis nuostatos, kad tai pranešęs asmuo sako tiesą, kartu turint omenyje, kad pats pranešimo faktas nenustato kaltės. Prieš pradedant projektą ar gamybos proceso pradžioje: nepriklausomai nuo kino produkcijos biudžeto dydžio, visiems kūrybinės komandos nariams ir visų gamybos sričių darbuotojams paaiškinti, koks yra priimtinas ir nepriimtinas elgesys kuriant kino produkciją; aptarti darbo detales, pavyzdžiui, jei tam tikras projektas apima nuogybes ar improvizaciją, scenarijai turėtų būti iš anksto išnagrinėjami ir gaunamas dalyvių sutikimas, scenų filmavimas atliekamas jautrioje aplinkoje; organizuoti seksualinio priekabiavimo prevencijos pokalbius ir arba skirti tam laiko komandos pasitarimų metu. O aš netgi nesu tas, kuris nori kažką nubausti, kažkam kažką uždrausti ar kažką iš kažko atimti. Ir visi džiaugsimės žinodami, kad tokiai valstybei nėra ir nebus grėsmės atsidurti Eurazijos sąjungoje.

Seksualinis skirtingu dydziu narys

Prieš pradedant projektą ar gamybos proceso pradžioje: nepriklausomai nuo kino produkcijos biudžeto dydžio, visiems kūrybinės komandos nariams ir visų gamybos sričių darbuotojams paaiškinti, koks yra priimtinas ir nepriimtinas elgesys kuriant kino produkciją; aptarti darbo detales, pavyzdžiui, jei tam tikras projektas apima Seksualinis skirtingu dydziu narys ar improvizaciją, scenarijai turėtų Seksualinis skirtingu dydziu narys iš anksto išnagrinėjami ir gaunamas dalyvių sutikimas, scenų filmavimas atliekamas jautrioje aplinkoje; organizuoti seksualinio priekabiavimo prevencijos pokalbius ir arba skirti tam laiko komandos pasitarimų metu.

Šiuose susitikimuose turėtų būti aptariami ne tik teisinės atsakomybės klausimai, bet formuojama ir pagarbos kultūra.

Seksualinis skirtingu dydziu narys

Pranešimų apie seksualinį priekabiavimą tvarka: Kiekviena komanda privalo turėti patvirtintą pranešimų apie galimai patirtą seksualinį priekabiavimą teikimo tvarką. Joje turėtų būti numatyti konkretūs jos realizavimo būdai pvz. Siūloma skirti mažiausiai du asmenis, idealiu atveju skirtingos lyties atstovus, į kuriuos visi filmavimo komandos nariai galėtų kreiptis, jeigu patirtų seksualinį priekabiavimą ar matytų taip elgiantis su kitais.

Seksualinis skirtingu dydziu narys

Pranešimai apie seksualinį priekabiavimą turi būti išklausomi dėmesingai ir empatiškai. Gavus tokią informaciją, kol bus atliktas tyrimas, reikia laikytis nuostatos, kad tai pranešęs asmuo sako tiesą, kartu turint omenyje, kad pats pranešimo faktas nenustato kaltės. Svarbu įsitikinti, kad pareiškėjas rimtai vertina situaciją ir nesusilauks keršto.

Seksualinis skirtingu dydziu narys

Situaciją spręsti reikia kuo greičiau, galimai pasitelkiant trečiąsias šalis, ir užtikrinant kuo didesnį skaidrumą. Prodiuseriai turi įspėti apie draudimą daryti poveikį keršyti asmeniui, kuri s praneša apie seksualinį priekabiavimą, ir imtis priemonių, kad tai neįvyktų.

Naujausios žinutės

Pasiskundusio asmens persekiojimas yra neteisėtas ir kelia rimtą susirūpinimą asmenims, pranešusiems apie seksualinį priekabiavimą. Kiekvienas asmuo, pateikiantis skundą ar dalyvaujantis tyrime, turi būti apsaugotas nuo keršto.

Seksualinis skirtingu dydziu narys

Skundą pateikusio asmens persekiojimas gali apimti bet neapsiriboja atleidimą iš darbo, darbo pareigų pakeitimą, perkėlimą, nepagrįstų drausminimo nuobaudų skyrimą ar pašalinimą iš pareigų ar kitokį vertimą jaustis nepatogiai ar nepageidaujamai darbo vietoje. Kaip spręsti konkrečią situaciją: nustatyti įvykių eigą, atvejį aptarus su abiem šalimis; nustačius seksualinio priekabiavimo atvejį, aiškiai išsakyti nuomonę dėl netinkamo kūrybinės komandos nario elgesio; neatidėliotinai imtis seksualinio priekabiavimo prevencijos gairėse numatytų veiksmų; priminti komandos susitikimų metu apie tai, koks elgesys netoleruotinas komandos narių tarpe, įtraukiant konkrečią informaciją į kasdienes darbotvarkes en.

Seksualinis skirtingu dydziu narys

Naujienų kategorijos.