Pereiti prie turinio

Tačiau bendrovės turėtų būti įpareigotos prisiimti jų situaciją atitinkančius įsipareigojimus dėl vykdomųjų direktorių ir teikti jų vykdymo ataskaitas. Jei šis potencialas ir toliau nebus išnaudojamas skiriant moteris eiti su sprendimų priėmimu susijusias pareigas, dalis kvalifikuoto žmogiškojo kapitalo liks nepanaudota; 8 bendrovės plačiai pripažįsta, kad moterys valdybose teigiamai veikia įmonės valdymą — dėl įvairesnio ir į kolektyvą orientuoto mąstymo, atveriančio naujų perspektyvų ir todėl leidžiančio rasti visapusiškesnių sprendimų, pagerėja grupės veiklos rezultatai ir sprendimų kokybė. Ataskaitoje, atsižvelgdama į pokyčius moterų ir vyrų atstovavimo biržinių bendrovių valdybose ir įvairių pakopų ekonominių sprendimo priėmimo procese ir į tai, ar padaryta pažanga pakankamai tvari, Komisija įvertina, ar reikia pratęsti 10 straipsnio 2 dalyje nustatytą galiojimo terminą ar kitaip jį pakeisti. Dėl tokio neskaidrumo galimi kandidatai į valdybas nepateikia paraiškų į šias vietas, nors čia jų kvalifikacija labai praverstų, ir neginčija lyčių požiūriu šališkų paskyrimų, o tai yra jų judėjimo laisvės vidaus rinkoje apribojimas.

VykdytojasKauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Sukūrimo data Kokybinio tyrimo ataskaita apie tai, kaip savivaldoje vykdoma lyčių lygybės politika.

Pasirengimas lyciu nariui didinti Kaip galite padidinti varpa

Tyrimo metu apklaustas 71 respondentas, tarp kurių buvo savivaldybių merai, administracijos direktoriai, švietimo ir socialinių paslaugų skyriaus vedėjai, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Tyrimo metu taip pat atlikta savivaldybių strateginių dokumentų analizė, apžvelgti tarptautiniai tyrimai bei užsienio valstybių gerosios praktikos, pateiktos kokybinio tyrimo išvados ir rekomendacijos.

Kokybinio tyrimo ataskaita ir tyrėjų rekomendacijos skirtos savivaldos atstovams, sprendimų priėmėjams ir politikams, viešosios politikos formuotojams, viešojo administravimo sektoriaus darbuotojams, lyčių lygybės ekspertams ir mokslininkams, tyrinėjantiems viešojo administravimo sritį.

Sukūrimo data Lyčių lygybės vadovas savivaldybėms: nuo A iki Z. Autoriai: Audronė Kisielienė, Lietuvos moterų lobistinė organizacija Leidinyje trumpai, aiškiai ir labai suprantamai išdėstyti žingsniai, nuo ko reikėtų pradėti siekiant užtikrinti lygiavertį moterų ir vyrų gyvenimą.

Pasirengimas lyciu nariui didinti Kaip padidinti varpa pries istatyma

Integruojant ir užtikrinant lyčių lygybę vietos lygmeniu, savivaldybės privalo atsižvelgti į tai, kad jos yra ne tik viešųjų paslaugų teikėjos, bet ir dideli darbdaviai, tad būtina atkreipti dėmesį ir į darbuotojų interesus.

Iš kitos mokomosios medžiagos šis vadovas išsiskiria tuo, kad jis parašytas lengvu stiliumi, savivaldybių darbuotojams padedančiu įsijausti į labai konkrečias ir kasdieniškas situacijas.

Pasirengimas lyciu nariui didinti Nario dydis 10 cm

Teisiniai įsipareigojimai ir ekspertų patikrinta metodika išdėstoma iš savivaldybėje dirbančios vyresniosios specialistės, kuriai staiga priskiriamos lyčių lygybės koordinatorės pareigos, perspektyvos. Leidinys yra rekomendacijų paketas, skirtas specialistams, sprendimų priėmėjams, viešosios Pasirengimas lyciu nariui didinti formuotojams ir visiems viešojo administravimo sektoriaus atstovams, prisidedantiems prie strateginio planavimo ir atitinkamų dokumentų rengimo.

Pasirengimas lyciu nariui didinti Kaip padidinti savo varpos nuotrauka