Pereiti prie turinio

Turime pasakyti, gerai, juk turime keturias mirties bausmės istorijos dalis, bet kas įvyksta prieš istorijai prasidedant? Ir po šito įvykio Vilas šokinėjo nuo vieno šeimos nario prie kito, kol, sulaukęs devynerių metų, jis, iš esmės, gyveno vienas. Kai kurie žmonės šiame kambaryje yra pakankamai seni, kad prisimintų vaikiną iš senos kuro filtrų reklamos. Kodėl buvome tokie susijaudinę?

Su Tėvu danguje. Po kelių akimirkų pakvieskite mokinius paaiškinti, kokių svarbių doktrinų ar principų jie surado šioje giesmėje. Jei reikia, galite jiems užduoti šiuos klausimus: Kas šiuose žodžiuose sakoma apie mūsų gyvenimą prieš ateinant į žemę? Kas Pamokos padidina nari žodžiuose Dideles imones dydzio nuotrauka apie gyvenimo žemėje paskirtį? Pamokos padidina nari pasakykite, kad, būdami misionieriais, jie turės progų mokyti apie gyvenimo Pamokos padidina nari.

Dar galite pasidalinti tokiu prezidento Boido K. Jokia kita bažnyčia nežino ir nemoko šios tiesos. Paklauskite: Kaip žinojimas apie ikimirtingąjį gyvenimą ir apie tai, kad su savo Tėvu Danguje gyvenome kaip dvasiniai vaikai, mūsų gyvenimui gali suteikti daugiau prasmės?

Kai mokiniai atsakinės, galite pabrėžti tokį principą: Kai suprantame, kad esame Dangiškojo Tėvo vaikai, atrandame didžiąją gyvenimo žemėje prasmę.

narystės vaizdo įrašo padidėjimas - Kaip padidinti savo varpą

Kai mokiniai baigs žiūrėti vaizdo siužetą, paklauskite: Kokius žinojimo, kad jie yra Dievo vaikai, palaiminimus vardijo vaizdo siužete rodyti žmonės? Kaip žinojimas, kad esate Dievo vaikas, padeda jums atrasti didžiąją gyvenimo prasmę? Tegul keli mokiniai pakaitomis garsiai perskaito likusias keturias pastraipas iš vadovėlio Skelbti mano evangeliją 60 puslapio.

Pamokos padidina nari

Tegul klasė pasiklauso, kurios doktrinos ir principai moko apie tai, kokią paskirtį Dievas numatė Savo vaikams ir kaip tą paskirtį įgyvendina išgelbėjimo planas. Tada paklauskite: Koks yra Dievo plano Savo vaikams sukūrimo tikslas? Mokiniai gali paminėti ir tokią doktriną: išgelbėjimo plano dėka visi Dievo vaikai galės mėgautis nemirtingumo ir amžinojo gyvenimo palaimomis. Jei reikia paaiškinimo, galite mokiniams pasiūlyti perskaityti vadovėlio Skelbti mano evangeliją 70 puslapyje esančius sąvokų nemirtingumas ir išaukštinimas apibrėžimus.

Pažymėkite, kad amžinasis gyvenimas yra toks gyvenimas, kurį gyvena Dievas. Mokymasis mintinai.

Mokymasis mintinai gali padėti mokiniams žinoti ir pamilti parinktas Raštų ištraukas. Be to, tai padidina galimybę, kad prireikus Šventoji Dvasia jiems primins tas ištraukas žr. Jono Jei kviečiate mokinius mintinai mokytis Raštų eilutes, tai rūpestingai apsvarstykite kiekvieno mokinio galimybes ir aplinkybes. Mokiniai neturėtų jausti gėdos arba jaustis nesugebantys, jeigu jiems per sunku mintinai mokytis Raštų ištraukų.

Kad padėtumėte mokiniams suprasti šią doktriną, paprašykite jų perskaityti ir mintinai išmokti Mozės Skirkite laiko šią eilutę pasimokyti mintinai, o tada paklauskite: Kaip besidominčiųjų mokymas apie tai, kad Dievo tikslas yra Pamokos padidina nari mūsų nemirtingumą ir amžinąjį gyvenimą, gali paveikti jų kasdieninio gyvenimo pasirinkimus?

Pakvieskite mokinius savo mintis išsakyti kitam mokiniui arba užrašyti savo studijų žurnale. Tegul mokiniai atkreipia dėmesį į Sukūrimo reikšmę Dievo išgelbėjimo plane.

Pamokos padidina nari

Tada paklauskite: Kodėl Žemės sukūrimą laikome reikšminga Dievo išgelbėjimo plano dalimi? Kad tobulėtume ir taptume tokie kaip Dievas, kiekvienas iš mūsų turėjo ateiti į Žemę, gauti kūną ir būti išmėgintas per išbandymus.

KAIP TVARKYTI IŠRŪŠIUOTUS RINKINIUS - PAMOKOS -

Kad padėtumėte mokiniams suprasti fizinių kūnų gavimo svarbą, parodykite ir garsiai perskaitykite toliau pateiktą sesers Siuzan V. Taner, buvusios visuotinės Merginų organizacijos prezidentės, teiginį.

Tegul mokiniai pasiklauso, kodėl kiekvienas iš mūsų labai norėjome gauti fizinį kūną.

Pamokos padidina nari

Kodėl buvome tokie susijaudinę? Mes supratome amžinąją tiesą apie mūsų kūną.

narystės vaizdo įrašo padidėjimas

Žinojome, kad mūsų kūnai bus pagal Dievo atvaizdą. Žinojome, kad mūsų kūnai bus mūsų dvasių buveinės. Mes taip pat supratome, kad mūsų kūnas patirs skausmus, ligas, negalias ir gundymus.

Tačiau mes norėjome, netgi troškome priimti šiuos iššūkius, nes žinojome, kad tik neperskiriamoje dvasios ir materijos jungtyje galėsime tapti panašūs į mūsų Dangiškąjį Tėvą žr. Tada paklauskite: Kokias tiesas mes supratome ikimirtingajame gyvenime, dėl kurių labai panorome ateiti į žemę ir gauti fizinį kūną? Kodėl taip nekantravome ateiti į Žemę, žinodami, kad mirtingame gyvenime susidursime su sunkiais iššūkiais?

Pamokos padidina nari

Skirkite mokiniams truputį laiko apmąstyti tokį klausimą: Kaip besidominčiajam paaiškintumėte, kad mūsų mirtingojo gyvenimo potyriai daro mus panašesnius į mūsų Dangiškąjį Tėvą? Maždaug po minutės paprašykite mokinių atsigręžti į greta sėdintį draugą ir paaiškinti savo atsakymą į klausimą. Kol jie skaitys, vienos klasės pusės paprašykite užsirašyti, ką Adomas ir Ieva galėjo daryti Edeno Sode jie galėjo amžinai gyventi būdami nekaltumo būsenos, priimdami sprendimus jie galėjo naudotis savo pačių valios laisve.

  • Mes turime metį sūnų, jo vardas Linkolnas.
  • Redyje, rūšiuojami rinkiniai yra duomenų tipas, panašus į rinkinius, nes abu yra nesikartojančios eilutės grupės.
  • Gydytojai apie nario padidejima
  • Pedu dydzio dydis prijungtas
  • Столь чудесные сами по себе, вершина, настоящий триумф науки, создавшей их, они все-таки были порождением больной культуры, страшившейся слишком многого.
  • Теперь твоему младенчеству настал конец, детство же твое едва началось.
  • Но у гостя, даже совершенно неожиданного, есть определенные права.

Tegul kita klasės pusė užsirašo, ko Adomas ir Ieva negalėjo daryti Edeno sode jie negalėjo tobulėti ar patirti priešiškumo, negalėjo patirti džiaugsmo, širdgėlos, skausmo ar nelaimingumo, negalėjo nusidėti, negalėjo sirgti ar kentėti, negalėjo turėti vaikų.

Praėjus kelioms minutėms, paprašykite mokinių pasidalinti surastais dalykais. Kol jie atsakinės, vienas klasės narys gali lentoje užrašyti jų atsakymus. Atkreipkite mokinių Pamokos padidina nari į vadovėlio Skelbti mano evangeliją 61 puslapyje esančias sąvokas fizinė mirtis ir dvasinė mirtis.

Turbūt visi mokiniai supras, kad fizinė mirtis reiškia fizinio kūno mirtį. Padėkite jiems suprasti, kad dvasinė mirtis reiškia atskyrimą nuo Dievo Pamokos padidina nari. Abi šios mirtys — tai Adomo nuopuolio padariniai.

Tik per Jėzaus Kristaus Apmokėjimą galime nugalėti abi mirtis.

Pamokos padidina nari

Kai kurie žmonės šią bausmę laiko baisiu dalyku. Tačiau taip nebuvo; tai buvo palaiminimas.

David R. Dow: Pamokos iš mirtininkų kameros | TED Talk Subtitles and Transcript | TED

Iš tiesų tai net negalėtų būti vadinama užslėpta bausme. Kad žmonija būtų išgelbėta ir išaukštinta, būtina, kad šiame pasaulyje jie gautų kūnus ir pereitų tokius potyrius ir mokslus, kurie yra tik mirtingajame gyvenime.

Jei nebūtų mirtingojo gyvenimo, nebūtų įvykdytas šis didis palaiminimas. Todėl kuriami pasauliai ir apgyvendinami Dievo vaikais, jiems suteikiama privilegija patirti mirtingąją egzistenciją, kurios metu jie gali naudotis didžia valios laisvės dovana.

Šios dovanos dėka jie renkasi tarp gėrio ir blogio ir tokiu būdu būsimose amžinybėse už nuopelnus gauna apdovanojimą. Čia, mirtingajame gyvenime, esame dėl Adomo prasižengimo. Bruce R. McConkie, 3 vols. Tada paklauskite: Kodėl Adomo ir Ievos nuopuolį teisinga laikyti labai svarbia Dievo išgelbėjimo plano dalimi?

Dėl Adomo ir Ievos nuopuolio dvasiniai Dievo vaikai galėjo įgyti fizinius kūnus ir taip tobulėti bei tapti Pamokos padidina nari kaip Jis. Tada paprašykite jų šalia sėdinčiam draugui savais žodžiais paaiškinti, kas yra Nuopuolis. Pakerio iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo citatą.

Išankstinis pasiruošimas

Raštuose jis dar vadinamas mūsų pirmąja būsena žr. Judo ; Abraomo Mirtingajame gyvenime esame lyg aktoriai, kurie į teatrą įžengia pakilus antrojo veiksmo uždangai.

Pirmąjį veiksmą praleidome. Pats pastatymas susideda iš įvairių tarpusavyje persipinančių pagrindinių ir šalutinių Pamokos padidina nari linijų, todėl sudėtinga suprasti, kas su kuo susiję, kas yra herojai, o kas — piktadariai. Viską dar labiau komplikuoja tai, kad mes esame ne tik stebėtojai; mes taip pat esame trupės nariai, scenoje, veiksmo sūkuryje!

Pagal amžinojo plano sumanymą mūsų prisiminimus apie ikimirtingąjį gyvenimą, 1 veiksmą, dengia uždanga. Kadangi į mirtingąjį gyvenimą įžengiame 2 veiksmo pradžioje, neprisimindami 1 veiksmo, tai nenuostabu, kad sudėtinga susigaudyti, kas vyksta. Nedaug tesuvoksite, kas vyksta ir kodėl leidžiama, kad taip viskas klostytųsi. Atminkite šitai!

Pamokos padidina nari

Šie žodžiai priklauso trečiajam veiksmui, kur išaiškėja visi slėpiniai ir viskas susidėlioja į savo vietas. Jame šiek tiek užsimenama, kas vyko 1 veiksme — ikimirtingajame gyvenime. Nors jame nėra daug informacijos, tačiau aiškiai pateikiama viso ko paskirtis, o be to jame pateikiama pakankamai siužeto, kad padėtų jums susigaudyti, kokia yra gyvenimo prasmė. Tas scenarijus, kaip jau turėtumėte žinoti, yra Raštai — apreiškimai.