Pereiti prie turinio

Bišonai taip pat vadinami šeimos šunimis. Šunys tokie pat skirtingi kaip žmonės. Kaip pastebėjau, pirmiausia žmonės renkasi augintinį pagal grožį, o jau paskui gvildena jo charakterio, temperamento bruožus. Šunys be dokumentų atsiranda tuomet, kai kalytė, dėl tam tikrų trūkumų negavusi tinkamo įvertinimo, atsivedė palikuonių. Gydytoja V. Iš patirties galiu pasakyti, kad kai kuriems vaikams tikrai geriau sekasi tvarkytis su šuneliais nei suaugusiesiems.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rositos Patackienės, teisėjų Arūno Kaminsko ir Liudmilos Zaborovskos, dalyvaujant pareiškėjos atstovams R. Teismas išnagrinėjęs bylą, nustatė: pareiškėja Lietuvos Kinologų draugija toliau — ir Pareiškėja, LKD, Draugija Kokio dydzio yra sunu narys į teismą su skundu, kurį patikslino b.

Taip pat priteisti iš Konkurencijos tarybos Pareiškėjos naudai jos turėtas žyminio mokesčio išlaidas, išlaidas dėl skundo surašymo ir išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Pareiškėjos teigimu, priimant Nutarimą nebuvo atsižvelgta į Lietuvos kinologų draugijos statusą ir jos veiklos organizavimą bei Tarptautinės kinologų federacijos toliau — ir FCI subjektiškumą. Skunde pažymint, kad Lietuvos kinologų draugija yra pagal Asociacijų įstatymą įsteigtas nesiekiantis pelno ribotos civilinės atsakomybės viešasis asmuo, kurio tikslas Kaip padidinti nari su kiausiniais vienyti kinologijos mėgėjus, koordinuoti Kokio dydzio yra sunu narys narių veiklą, atstovauti jų interesams LKD įstatų 1.

Tačiau LKD nėra vienintelė Lietuvos Respublikoje veikianti asociacija, kuri užsiima tokia pačia veikla, įskaitant ir šunų kilmės liudijimų išdavimą, atstovaujanti valstybę pasaulinėse organizacijose.

Kiti įrašai

Nei viena pasaulinė šunų mylėtojus ar jų asociacijas vienijanti organizacija nėra vienintelė oficialiai tarptautiniu lygiu pripažinta organizacija, kurios išduodami kilmės dokumentai laikomi vieninteliais oficialiai pripažįstamais dokumentais. Tai, kad FCI yra didžiausia tokios rūšies organizacija, nereiškia, kad kitos organizacijos negali vykdyti savo uždavinių, įskaitant ir šunų kilmės dokumentų išdavimą. FCI laikytina nevyriausybine organizacija, kurios įsteigimo ir veiklos tikslai yra grynai nekomerciniai ir atitinka visuomenės interesą spręsti įvairias humanitarines problemas atitinkamoje srityje.

 • Nario matmenys ir ju padidejimas
 • Big Penis Kaip padidinti
 • Konkurencijos tarybos nutarimai | Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Nevyriausybinėms organizacijoms taikoma apsauga ir specifinis reglamentavimas pripažintinas tiek pačiai FCI, tiek visai jos struktūrai, kuriai priklauso LKD, Kokio dydzio yra sunu narys nariais esantys kinologiniai klubai bei patys šunų mylėtojai, sudarantys šios struktūros pagrindą.

Ypatinga nevyriausybinių organizacijų svarba, veiklos laisvė, nepagrįsto kišimosi į jų veiklą draudimas yra pripažinti ir įtvirtinti tarptautiniame lygmenyje pvz. Ministrų komiteto rekomendacijoje dėl nevyriausybinių organizacijų statuso Europoje.

Taigi LKD laikytina nevyriausybine organizacija, kadangi ji atitinka nekomercionalumo požymį ir vykdo humanitarinę funkciją. LKD priimtų sprendimų atitikimas konkurencijos teisės normoms turi būti vertinamas atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 11 straipsnį, LKD statusą bei tikslus ir vykdomą veiklą.

Šunų mylėtojai laisvanoriškai jungdamiesi į organizacijas, kurios yra LKD nariais, turi teisę nuspręsti kaip pasiekti savo nekomercinių tikslų.

Vaizdo purkstukas, skirtas padidinti nari

Todėl vertinant ar LKD veisimo nuostatų 4. Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato sąlygų, kurios draustų LKD priimti tokį sprendimą, ar tai prieštarautų galiojančiai tvarkai.

Viena iš FCI nuostatų — šuniukų perpardavinėjimo ir pardavimo zooparduotuvėse draudimas, užtikrinantis sąlygas augti sveikiems šunims.

Užsiimti komerciniu veisimu savanoriškos narystės organizacijoje FCI griežtai draudžiama. Pareiškėjos teigimu, šuns perdavimas perparduoti į parduotuvę, yra tuo pačiu ir komercinis veisimas, kadangi šuo perduodamas tikslu gauti pelną.

Tokie veiksmai neatitinka siekio apsaugoti viešąjį Kokio dydzio yra sunu narys bei deklaracijos, kad visuomenė jau yra pakankamai subrendusi pripažinti naminių gyvūnų reikšmę žmogui ir juos apsaugoti. Tokios pozicijos laikosi kitų šalių FCI nariai, uždraudę savo šalių veisėjams parduoti šuniukus į parduotuves, o prekyba šunimis zooprekių parduotuvėse neegzistuoja pvz.

Pareiškėja pabrėžia, kad tiriamų LKD nuostatų turinys atitinka FCI įstatų ir veisimo nuostatų, Europos konvencijos dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos reikalavimus, tenkina viešąjį interesą, todėl neprieštarauja nacionaliniams teisės aktams. O įpareigojimas tokias nuostatas panaikinti prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 11 straipsniui bei kitiems tarptautiniams dokumentams.

Atsižvelgiant į tai, negalima konstatuoti esant ūkio subjekto susitarimą riboti konkurenciją rinkoje ir konkurencijos normų pažeidimą, kadangi LKD elgesys atitinka LR Konstitucijoje įtvirtintą visuomenės interesų viršenybės prieš individualius interesus principą. Pareiškėja nurodo, kad nagrinėjamu atveju negali būti taikoma kolizijos taisyklė, t.

Lietuvos Respublikos teisės aktai taip pat nenustato leidimo šuniukais prekiauti parduotuvėse, todėl nėra aišku, kokiems teisės aktams tiesiogiai prieštarauja tiek FCI, tiek ir LKD nustatytas draudimas veisėjams neparduoti šuniukų į parduotuves.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rositos Patackienės, teisėjų Arūno Kaminsko ir Liudmilos Zaborovskos, dalyvaujant pareiškėjos atstovams R. Teismas išnagrinėjęs bylą, nustatė: pareiškėja Lietuvos Kinologų draugija toliau — ir Pareiškėja, LKD, Draugija kreipėsi į teismą su skundu, kurį patikslino b. Taip pat priteisti iš Konkurencijos tarybos Pareiškėjos naudai jos turėtas žyminio mokesčio išlaidas, išlaidas dėl skundo surašymo ir išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.

LKD taip pat nesutinka ir Konkurencijos tarybos vertinimu, kad LKD priimti sprendimais, nors juose ir nėra aiškiai išreikšto ketinimo riboti konkurenciją, pagal susitarimo turinį ir objektyvius tikslus, kurių jais siekiama, buvo užkirstas kelias konkurentams zooprekių parduotuvėms bei kitiems perpardavėjams veikti rinkoje.

Pareiškėja pažymi, kad nei LKD, nei jos nariai niekada neprekiavo ir neorganizavo jokios prekybos šuniukais, todėl negali būti laikomi zooprekių ar perpardavinėtojų konkurentais, LKD nariai vienija šunų mylėtojus, t. LKD klubams priklausantys veisėjai nėra konkurentai zooparduotuvėms, nes jos neveisia šuniukų. Pareiškėja taip pat nesutinka su KT vertinimu, kad LKD nutarimas turi kolektyvinio boikoto požymių, kadangi laikytinas ribojančiu konkurenciją.

LKD tikslas yra ne eliminuoti konkurentą, o užtikrinti sveikų šunų veisimą bei jų gerovę, todėl ir buvo priimtas Kokio dydzio yra sunu narys nuostatas atitinkantis sprendimas. Kadangi FCI tikslo riboti Lietuvos ar kitų valstybių perpardavinėtojus taip siekiant konkurencinio pranašumo, įrodyti neįmanoma, todėl atitinkami LKD veiksmai turėtų būti vertinami būtent tokiu aspektu.

LKD teigimu, Atsakovė neįrodė ne tik to, kad LKD tikslas buvo riboti konkurenciją, bet ir neigiamų pasekmių, kurios nustačius tokį draudimą galėjo atsirasti konkurencijai.

KT neteisingai apibrėžus atitinkamą rinką, nepagrįstai buvo suabsoliutintas LKD poveikis šunų pardavėjams, kadangi nebuvo vertinami tie šunų pardavėjai, kurie nėra LKD veisėjai. Neteisinga ir Atsakovės išvada, kad nustačius tokį draudimą, buvo susilpninta arba visai eliminuota veislynų tarpusavio konkurencija, kadangi veislynai nelaikytini verslo subjektais, siekiančiais pelno, jie negali būti sutapatinami su gyvūnų perpardavinėtojais, kurių tikslas yra pelno gavimas.

Taip pat kritiškai vertintinas As padidinau melzimo nari Atsakovės sprendimas panaikinti LKD Šunų veisimo nuostatuose numatytas reikalavimas per 1 mėnesį nuo šuniuko pardavimo datos pateikti LKD sekretoriatui šuniuko perdavimą naujam savininkui patvirtinančių dokumentų kopijas, kadangi to reikalauja nacionaliniai teisės aktai LKD Kokio dydzio yra sunu narys savo funkcijas.

Visuotinai suprantama ir pripažinta, bei tarptautiniuose ir nacionaliniuose aktuose įtvirtinta, kad tarp žmogaus ir šuns egzistuojantis ryšys nėra tapatus ryšiui tarp žmogaus ir daikto. Dėl specifinio šuns statuso, didelio žmonių profesionalumo ir atidumo būtinumo ši rinka pasižymi ir dar viena savybe — išskirtiniu savireguliavimu. Lietuvos Respublikos teisės aktai detaliai nereglamentuoja nuo kokio amžiaus ir kokių spalvų, kokius sveikatos tyrimus turinčius šunis veisti, kokia tvarka pripažinti jų veislės grynumą ir kokius dokumentus išduoti, Kokio dydzio yra sunu narys būtent šunį socializuoti ir auklėti.

Dauguma šių taisyklių yra įtvirtinta įvairių kinologinių ir gyvūnų globos organizacijų lygmenyje, kurios ir prižiūri tokių reikalavimų laikymąsi. Todėl daryti išvadą, kad šunų pardavimo rinkoje šunų mylėtojų organizacijos, tiek kiek tai neprieštarauja įstatymams, savarankiškai sprendžia dėl šios rinkos ateities taip, kad kuo labiau būtų užtikrinta šunų gerovė.

Skunde taip pat nurodoma, kad KT išvada, jog šuniukai su LKD išduotais kilmės dokumentais yra vertingesni, kadangi jie gali dalyvauti parodose, varžybose, medžioklėse ir tik tokie šunys gali būti veisiami ir Kokio dydzio yra sunu narys palikuonys gali gauti kilmės dokumentus, yra kritikuotina.

Jei parodas, varžybas, medžiokles organizuoja LKD ar FCI, ar jos nariai, jie patys ir nustato, kokie šunys jose gali dalyvauti, todėl tai negali būti laikoma diskriminacija kitų šunų savininkų atžvilgiu. Ir nors LKD išduotus kilmės dokumentus turintys šunys ir pripažįstami kaip atitinkantys atitinkamos veislės standartą, tačiau tai nereiškia, kad kiti šunys, turintys kitų organizacijų išduodamus kilmės dokumentus, neatitinka konkrečiai veislei taikomų standartų, tačiau šios aplinkybės Atsakovė neanalizavo.

Nuorodos kopijavimas

Rinka netinkamai buvo apibrėžta dar ir todėl, kad pagal prekių pakeičiamumo kriterijų aiškiai egzistuoja šuniukų pardavimo rinka, kuri negali būti skirstoma į atskirus segmentus: šuniukų su LKD išduotais kilmės dokumentais, šuniukų su kitų organizacijų išduotais kilmės dokumentais, grynaveislių šuniukų be kilmės dokumentų, negrynaveislių šuniukų.

Pareiškėja taip pat mano, kad nagrinėjamu atveju geografinė rinka neteisingai apibrėžta kaip Lietuvos Respublikos teritorija, kadangi ES galiojant laisvam prekių judėjimui, konstatuotina, kad iš bet kurios ES valstybės narės šuniukai gali būti įvežami į Lietuvos Respubliką be jokių apribojimų, jei tik laikomasi nustatytų transportavimo ir veterinarijos reikalavimų, todėl geografinė rinka turėtų būti apibrėžta kaip Nario storis padidinti valstybių narių bendra teritorija, taip pat įtraukiant ir Kokio dydzio yra sunu narys ir Rusiją, kadangi kaip nurodė KT, iš pastarųjų valstybių į Lietuvą taip pat Kokio dydzio yra sunu narys įvežami šuniukai.

Šiuo atveju nėra reikšminga, ar jie yra su FCI pripažįstamais kilmės dokumentais, nes prekės rinka yra apibrėžtim kaip šuniukų rinka. Apibrėžiant geografinę rinką, taip pat taikomas paklausos pakeičiamumo kriterijus, tačiau šiuo atveju Kokio dydzio yra sunu narys svarbus yra kainos faktorius.

 • Kokio dydzio yra puikus vyru narys
 • Geras nario dydis seksui
 • Šuns kilmė | dirbksau.lt

Kadangi 8 proc. Taigi egzistuoja tikimybė, kad į Lietuvą gali būti įvežti ir šuniukai su kitų FCI šalių dokumentais, bet neperregistruojami LKD, su kitų organizacijų pripažįstamais kilmės dokumentais arba šuniukai be kilmės dokumentų, kurie atitinkamai laikytini šuniukų su LKD pripažįstamais dokumentais pakaitalu kaip tai nurodyta aukščiau, aptariant prekės rinką.

Nusiųsti el.laišką

Pareiškėja pabrėžia, kad ginčijami LKD sprendimai neužkerta kelio zooparduotuvėms ir šuniukų perpardavinėtojams juos įsigyti kitose šalyse ir verstis tokių šuniukų prekyba. LKD teigimu, Atsakovė nepagrįstai netaikė Konkurencijos įstatymo 6 str. LKD taip pat nesutinka su KT nuomone, kad Pareiškėjos sprendimas yra neadekvatus ir neproporcingas tokiu ribojimu siekiamam tikslui, kadangi buvo galima sutartyse su perpardavinėtojais nustatyti sąlygas, kuriomis turi būti laikomas šuniukas.

Tačiau šunų veisėjai nėra verslininkai, šunų veisimas jiems nėra pragyvenimo šaltinis, kas atitinkamai reiškia, kad jie negali savo laiko skirti dar ir sutarčių su perpardavinėtojais kontrolei, taip pat nėra aiškus ir tokios kontrolės mechanizmas, kadangi jis gali būti apsunkintas ir perpardavinėtojo nenoru atskleisti visą informaciją. Skunde pažymima, kad LKD nuostatos neapribojo vartotojų teisių šunų pardavimo rinkoje, nenustatė pardavimo kainų, vartotojai turi plačias galimybes pasirinkti patikusį šuniuką, derėtis dėl kainų, vartotojų daugumos nuomonė apie šunų prekiavimą parduotuvėse griežtai neigiama.

Todėl LKD atžvilgiu taikytina Konkurencijos įstatymo 6 str. Atsiliepime nurodant, kad Atsakovė deramai įvertino aplinkybę, jog LKD nėra vienintelė oficiali Lietuvos Respublikos šunų mylėtojų asociacija, nei viena pasaulinė šunų Kokio dydzio yra sunu narys ar jų asociacijas vienijanti organizacija nėra vienintelė oficialiai pripažinta organizacija, kurios išduodami kilmės dokumentai laikomi vieninteliais oficialiai pripažįstamais dokumentais.

Susisiekite su mumis

Lietuvos konkurencijos teisėje pateikiamas platus ūkio subjekto apibrėžimas, todėl tam, jog LKD. Konkurencijos teisės normų taikymui nedaro įtakos ir tai, kad juridinis asmuo nesiekia ekonominių tikslų, ar savo veikloje nesivadovauja pelno siekimo motyvais. LKD nariai, t. Taigi šiuos subjektus vienijanti asociacija — LKD pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 Kokio dydzio yra sunu narys taip pat laikytina ūkio subjektu, kadangi konkurencijos teisėje ūkio subjektu laikoma ne tik rinkoje tiesiogiai veikianti įmonė, bet ir tie ūkio subjektai, kurie daro įtaką, ar kurių ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai.

Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad LKD pagal savo kompetenciją ne tik gali daryti įtaką ūkinei šuniukų veisimo bei pardavimo veiklai, bet ir realiai įgyvendino tokią savo galimybę. Atsakovė pabrėžė, kad nors šios rūšies juridiniams asmenims ir yra garantuojamas specifinis reglamentavimas bei taikoma tam tikra apsauga, tačiau asociacijos tikslų įgyvendinimas turi būti suderinamas su galiojančių teisės aktų.

Pagal nacionalinius Lietuvos Respublikos teisės aktus prekyba šuniukais nėra draudžiama, o FCI priimti sprendimai neturi viršenybės prieš Lietuvos Respublikoje galiojančius nacionalinius teisės aktus, kadangi FCI priimami dokumentai nelaikytini tarptautinėmis sutartimis. Atsižvelgiant į tai, bet kokie reikalavimai, kuriuos savo nariams privaloma forma nustatytų LKD, turi būti suderinami su Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir jų nepažeisti.

Padidinkite nario vyra

Nors LKD teigia, kad valstybėje nesant aiškaus tam tikrų teisinių santykių reguliavimo, tai yra palikta savireguliacijai, tačiau LKD nustatytas draudimas yra paremtas Lietuvos Respublikoje teisinės galios neturinčiais tarptautinės nevyriausybinės organizacijos priimtais sprendimais.

Įstatymų leidėjo valia buvo sukurti palankią aplinką verstis prekybos šuniukais ūkine veikla Lietuvos Respublikoje, todėl Pareiškėjos teiginys, jog Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato leidimo šuniukais prekiauti parduotuvėse, laikytinas klaidingu ir atmestinu. Taigi pagrindo, netaikyti kolizijos taisyklės, nustatytos FCI Statuto 9 straipsnio c punkte, nėra.

Atsakovė taip pat pažymi, kad šio ginčo dalykas nėra LKD nuostatų atitikties kitiems nei Konkurencijos įstatymas teisės aktams vertinimas.

Video galerija (4)

LKD nariai, užsiimantys kinologine veikla, vykdo ūkinę-komercinę veiklą - parduoda šuniukus. Taigi, tarp LKD narių šuniukų veisėjų bei jų pirkėjų susiklostė komerciniai prekybiniai santykiai, todėl nepagrįstas Pareiškėjos argumentas, jog LKD privalėjo drausti savo nariams parduoti šuniukus perpardavėjams, nes to reikalavo FCI nuostatos, draudžiančios komercinį šunų veisimą, kadangi akivaizdu, kad LKD nedraudė savo nariams vykdyti komercinės veiklos - pardavinėti šuniukų, o draudė tik parduoti šuniukus, asmenims, kurie juos perparduoda.

LKD savo sprendimais daranti įtaką tokiai komercinei prekybos veiklai, neturėjo teisės savavališkai eliminuoti iš atitinkamos rinkos kitų esamų ar potencialių šuniukų pardavėjų, t. Konkurencijos tarybos nutarimu Pareiškėja pripažinta pažeidusi ne tik Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį.

Liaudies gynimo priemones uz nario vaizdo irasa

Pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalį toks susitarimas laikomas ribojančiu konkurenciją visais atvejais, t. Vertinant LKD veiksmų atitiktį Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio prasme, pakanka konstatuoti susitarimo faktą bei tikslą, nagrinėjamu atveju - pardavimo kiekių nustatymą, o jo neigiamas poveikis konkurencijai yra preziumuojamas.

 1. Plačiai paplitęs populiarus mitas, kad vieni šuns metai atitinka septynis žmogaus metus.
 2. Šunys gali būti perkami dėl vaiko, bet ne vaikui | dirbksau.lt
 3. Purkstukas didina nario dydi
 4. Šuns amžiaus tarpsniai – kada jis pradeda bręsti - DELFI Letena
 5. Penio dydziai mu

Kadangi Pareiškėja šios KT nutarimo dalies neginčija, darytina išvada, Kokio dydzio yra sunu narys su Konkurencijos tarybos išvadomis dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkto pažeidimo LKD sutinka, taigi sutinka ir su tam tikro neigiamo poveikio konkurencijai, atsiradusiu dėl jos priimtų sprendimų, buvimu.

Atsiliepime taip pat nurodoma, kad Europos Teisingumo Teismas yra konstatavęs, jog konkurencija suponuoja tai, kad kiekvienas ūkio subjektas privalo nepriklausomai apsispręsti dėl savo elgesio. Sprendimas netiekti šuniukų su LKD išduotais kilmės dokumentais į parduotuves ar kitiems perpardavėjams, veislynų buvo priimtas ne savarankiškai, o LKD valdymo organų sprendimų pagrindu, kuriais LKD per įvairius kontrolės mechanizmus gali daryti ir realiai daro įtaką šuniukų veisimo ūkinei veiklai bei ja besiverčiantiems ūkio subjektams.

Toks susitarimas pagal savo tikslą siekė riboti konkurenciją, tokiu atveju, pagal Europos Teisingumo Teismo praktiką, nebereikia nustatinėti susitarimo realaus ar tikėtino poveikio konkurencijai. LKD priimtų sprendimų turinys ir objektyvūs tikslai buvo tiesioginis konkurencijos sumažinimas atitinkamoje rinkoje, nes tokiais sprendimais buvo užkirstas kelias konkurentams zooprekių parduotuvėms bei kitiems perpardavėjams veikti rinkoje.

Minėtais draudimais, LKD taip pat užsitikrino, kad parduotuvės ar prekiautojai nedarys LKD veisėjams konkurencinio spaudimo. Šiuos aspektu nėra svarbūs Pareiškėjos teiginiai, kad konkurencijos ribojimas yra nežymus, nes pažeidžia tik vieno ūkio subjekto, užsiimančio prekyba gyvūnais interesus.

Nagrinėjami LKD veiksmai vertintini kaip kolektyvinis atsisakymas tiekti prekes, t. Byloje esantys duomenys taip pat patvirtina, kad LKD veiksmai apribojo veisėjams laisvę savarankiškai pasirinkti rinkoje įgyvendinamą politiką, ir tuo būdu visiškai eliminavo jų tarpusavio konkurenciją, taip pašalinant galimybę parduotuvėms ar kitiems perpardavėjams įsigyti šuniukų su LKD išduotais dokumentais, o iš galutinių pirkėjų atimant galimybę palyginti skirtingų veislių ar tos pačios veislės, tačiau iš skirtingų veislynų tiekiamų šuniukų kainas.

Draudimas buvo įgyvendintas, kadangi LKD galėjo savo narius, nesilaikančius tokios nuostatos, pašalinti iš draugijos. Taigi nesant tokio susitarimo, veislynai galėtų konkuruoti ne tik tarpusavyje, bet ir su kitais potencialiais ar esamais rinkos dalyviais.

Atsakovė taip pat pabrėžia, kad kuo didesnė draudžiamo susitarimo dalyvių rinkos galia, tuo tokio susitarimo poveikis konkurencijai rinkoje yra žalingesnis. Kadangi LKD užima virš 90 Kokio dydzio yra sunu narys atitinkamos rinkos dalies, neabejotinai LKD sprendimai reikšmingai ribojo ar galėjo riboti konkurenciją rinkoje. Konkurencijos proceso esmė - laisvė pasirinkti, su kuo nori bendradarbiauti, taigi LKD veisėjams kolektyviai susitarus atsisakyti šios savo teisės ir įvesti tam tikras taisykles kitiems, konkurencija ribojama savaime.

Kokio dydzio yra sunu narys konkurentais pripažinti veisėjai bei perpardavėjai, tačiau nustatyta, kad LKD, kaip veisėjus vienijanti asociacija, savo sprendimais daro įtaką šiems atitinkamoje rinkoje veikiantiems ar galintiems potencialiai veikti konkurentams.

Taip, išties pasitaiko atvejų, kai globotinių mes tiesiog nedovanojame. O žmonės labai pyksta ir keikia — neva mums ne šunys, o tik pinigai terūpi.

Pagal Konkurencijos įstatymo 3 str. Neapgrįsti yra ir Pareiškėjos argumentai, kad nagrinėjamu atveju neteisingai buvo nustatyta atitinkama rinka, kadangi ji nustatyta vadovaujantis Konkurencijos tarybos m.

SVARBU: Kada mes nedovanojame šunų?

Pagrindinis kriterijus apibrėžiant atitinkamas rinkas yra paklausos pakeičiamumo įvertinimas. Kadangi KT nagrinėjamu atveju nustatė, jog iš esmės šuniukai su LKD išduotais kilmės dokumentais neturi artimų pakaitalų, tad ir paklausos pakeičiamumo nėra.

Šuniukai su LKD išduotais kilmės dokumentais pagal savo savybes pranoksta kitus šuniukus, tik tokie šuniukai gali dalyvauti parodose, varžybose, medžioklėse ir tik tokie šunys gali būti veisiami, ir jų palikuonys gali gauti kilmės sertifikatus, minėtų šuniukų pardavimo kaina kartus didesnė negu šuniukų be LKD išduotų kilmės dokumentų.

Nario storio priezastys

Pirkėjai negali žymiai paveikti vyraujančių šuniukų su kilmės dokumentais kainų ir kitų pardavimo sąlygų, nes dėl aukščiau išvardintų priežasčių šuniukų su Kokio dydzio yra sunu narys dokumentais negali pakeisti šuniukais be kilmės dokumentų. LKD narių šuniukų kainai lemiamos įtakos neturi ir kitų veisėjų veisiamų šuniukų kaina, kadangi šuniukai su LKD kilmės dokumentais priklauso FCI ir turi geresnes veisimo ir pardavimo galimybes. Tai, jog šuniukai su išduotais LKD dokumentais dėl savo savybių laikytini nepakeičiamais šuniukais su kitais kilmės dokumentais ar šuniukais be kilmės dokumentų, be kita ko, patvirtina ir pati LKD.