Pereiti prie turinio

Pastovioji seka 2, 2, 2, 2, Dažnas gali painioti, kuo skiriasi didėjimas kažkokiu skaičiumi arba kažkiek kartų, įsivaizduoti, kad tas skaičius arba kiekis gali būti tik netrupmeninis. Seką [pic][pic], kurios pirmasis narys nelygus nuliui ir kurios kiekvienas narys, pradedant antruoju, lygus prieš jį esančiam nariui, padauginant iš to paties nelygaus nuliui skaičiaus q , vadiname geometrine progresija. Pageidautina, kad apsieitume su kuo mažiau tokių žodžių ir išlaikytume apibrėžimo prasmę. Kalbama apie sekos didėjimą ir mažėjimą, o po to pereinama prie skirtumo, kuris gali būti tik sekos narių.

Jei antrasis narys dideja

Aritmetinės progresijos [pic] pirmųjų n narių randama pagal formulę: [pic] [pic]Charakteristinė savybė: seka yra aritmetinė progresija tada ir tik tada, kai kiekvienas jos narys, išskyrus pirmąjį ir paskutinįjį, kai aritmetinė progresija baigtinėlygus gretimų narių aritmetiniam vidurkiui: Pavyzdys. Bėgikas per pirmą minutę nubėgo m, o per kiekvieną sekančią minutę bėgo 5 m mažiau negu per praėjusią.

Kokį atstumą jis nubėgo per 1 h? Per pirmą minutę bėgikas nubėgo m, per antrą — m, per trečią — m ir t.

Jei antrasis narys dideja

Skaičiai,Taikant 2 formulę, turime: [pic] Taigi per 1 h bėgikas nubėgo 15 km m. Seką [pic][pic], kurios pirmasis narys nelygus nuliui ir kurios kiekvienas narys, pradedant antruoju, lygus prieš jį esančiam nariui, padauginant iš to paties nelygaus nuliui skaičiaus qvadiname geometrine progresija.

Skaičius q — progresijos vardiklis. Taigi geometrinė progresija yra lygybe [pic] kai [pic] rekurentiškai apibrėžta seka. Pavyzdžiui, [pic]. Sakykime, [pic] Šios sąlygos apibrėžia geometrinę progresiją, kurios [pic] 4 pavyzdys.

Jei antrasis narys dideja

Pastovioji seka 2, 2, 2, 2, Tada kalbama apie baigtinę geometrinę progresiją. Nurodydami, Jei antrasis narys dideja seka [pic] yra geometrinė progresija, kartais yra rašoma taip:.

Jei antrasis narys dideja