Pereiti prie turinio

Prekybos ir pramonės rūmuose atidarytoje parodoje 44 fotografai eksponavo fotografijas: 32 autoriai su nuotraukomis atstovavo Fotomėgėjų sąjungą, o 12 dalyvių su 50 darbų — Fotosekciją. Be to, Juozas Tumas-Vaižgantas parašė pirmąjį Lietuvos fotografijos istorijoje teorinį straipsnį Ar foto — menas? Tai žavus rinkinys, tai puikus įnašas mūsų kultūros lobynan. Atidarymo žodyje dr.

Organizacija vienijo visos Lietuvos fotografus taip skelbė įstatairūpinosi komercinių ateljė savininkų reikalais, bandė spręsti jų problemas, siekė fotografijos išsivystymo ir plėtros.

15 cm Nario nuotrauka

Tačiau jau pradėję aktyviau reikštis fotografai mėgėjai liko nuošalyje. Jiems buvo reikalinga sava organizacija, kurios įkūrimo dar reikėjo palūkėti.

Žymiai geriau reikalai klostėsi lenkų okupuotame Vilniaus krašte. Čia veikė aktyvus fotografas Janas Bulhakas, kurio pastangomis m. Kaune kultūrinis gyvenimas ėjo savo ruožtu, ir fotografija taip pat nestovėjo vietoje, todėl netrukus ir čia prasidėjo organizuota fotomėgėjų veikla.

Fotospauda

Pirmiausia buvo surengta Petro Babicko fotografijų paroda — pirmoji personalinė paroda Lietuvoje. Nepriklausomų dailininkų draugijos salone buvo atidaryta ekspozicija, kurioje eksponuota per nuotraukų. Parodos katalogas nebuvo išleistas, todėl dabar sunku pasakyti, kas joje rodyta. Iš spaudos žinoma, kad visos nuotraukos buvo suskirstytos ciklais: darbo ir poilsio, veidų ir akimirkos, Neringos, vaikų, vaizdų iš užsienio, fotomontažų ir t.

Linguee Apps

Tumas-Vaižgantas atidarė Petro Babicko foto darbų parodą, kurioje foto darbai suskirstyti atskiromis grupėmis. Atidarymo žodyje dr. Tumas-Vaižgantas plačiai apibūdino foto meną, jo ypatingus meniškumo ypatumus, lygindamas su tapybos menu.

Stanislovas Žvirgždas. Lietuvos fotomėgėjų sąjunga — Otto Milaševičius.

Po jo kalbėjo prof. Kolupaila, didis foto mėgėjas, ir vertino parodos rengėjo darbus. Jis, tarp kitko, pastebėjo, jog Petras Babickas daug yra pagavęs subtilingai gražių gamtos vaizdų ir žmonių gyvenimo akimirkų, kurių retai pavyksta mums nučiupti.

App di Linguee

Atidarymo metu salonas buvo beveik pilnas žmonių. Be to, Juozas Tumas-Vaižgantas parašė pirmąjį Lietuvos fotografijos istorijoje teorinį straipsnį Ar foto — menas? Babicko parodos proga10 recenzijas. Kauno miesto ir apskrities viršininko raštinėje buvo įregistruoti Lietuvos fotomėgėjų sąjungos įstatai rejestro Nr. Steigiamasis suvažiavimas įvyko m.

Siųsti draugui

Žemės ūkio rūmų salėje, kur susirinko apie 70—80 žmonių. Susirinkimą pradėjo vienas steigėjų Adomas Varnas.

 • Nario matmenys ir ju padidejimas
 • Stojantysis susipažįsta su Lietuvos dailininkų sąjungos įstatais toliau — Įstatailaiku pateikia reikalingus dokumentus ir medžiagą.
 • dirbksau.lt - 10x15cm - 0, € !
 • Vakuuminiai siurbliai, skirti padidinti vaizdo nari
 • [Nenustatytos organizacijos nariai] | LYA E-Vaizdų archyvas
 • Наступила пауза (как долго формировались образы их мыслей.

Sąjungos nariais užsirašė per 50 dalyvių. Buvo priimti įstatai, kuriuose numatyta plati veiklos programa: telkti visus Lietuvos fotomėgėjus ir jiems pritariančius, tobulinti mūsų fotografiją meniniu, moksliniu ir praktiniu požiūriu, propaguoti užsienyje ir pan. Laisvas nuo techniškų suvaržymų, kiekvienas foto mėgėjas gali duoti tikrų šedevrų, kuriais grožėsis pats ir dalysis tuo smagumu su kitais grožio mėgėjais.

[Nenustatytos organizacijos nariai]

Lietuvos foto mėgėjai turi dar kilnesnių tikslų. Mūsų pareiga — pažinti savo kraštą ir supažindinti su juo ir mūsų piliečius, ir užsienius, pažadinti turizmą, privilioti svetimų turistų, pakelti Lietuvos vardą… Foto mėgėjai prisidės prie mūsų spaudos: savo darbais jie praturtins iliustracinę jų dalį, pagražins jų išorę, padailins knygas, įvairius leidinius, papuoš geležinkelių vagonus savo krašto vaizdais.

15 cm Nario nuotrauka

Foto mėgėjų sąjunga turės išleisti gražių atvirukų kolekciją — savo krašto propaganda. Steponas Kolupaila. Baidarių žygio dalyviai pakeliui iš Vilniaus į Kauną, m. Pirmuoju Sąjungos valdybos pirmininku išrinktas Steponas Kolupaila, vicepirmininku — Antanas Bendoravičius, sekretoriumi — Juozas Valentukonis, iždininku — Pranas Gaižutis, reikalų vedėju — A. Saulaitis 11 25 perrinkus valdybą, reikalų vedėju tapo Antanas Naruševičius.

Ant drobės spausdiname aukštos kokybės įrenginiu, skirtu spausdinti nuotraukas ir meno reprodukcijas. Spausdiname originaliais, ekologiškais ir bekvapiais vandens pagrindo dažais. Didelis formatų pasirinkimas!

Sąjunga, remiantis nauju draugijų įstatymu, buvo pertvarkyta, pakeitė pavadinimą ir toliau vadinosi Fotomėgėjų draugija. Pradžioje draugijai vadovavo Steponas Kolupaila, vėliau nuo m.

Pristatymas Dėmesio!

Paskutinį kartą valdyba išrinkta m. Račkauskas, reikalų vedėjas Vytautas Augustinas. Kėdainiuose įsisteigė Sąjungos skyrius, kuriam vadovavo B. Kas mėnuo šaukia narių sueigas, kuriose tariamasi fotografiją liečiančiais klausimais.

Vienu iš pagrindinių Sąjungos, o vėliau ir Draugijos, tikslų buvo rengti fotografijos parodas. Pirmoji fotomėgėjų paroda buvo surengta m. Kaune, Žemės ūkio rūmų salėje.

Photo Récente en lituanien

Net 44 fotomėgėjai eksponavo fotografijų. Visos nuotraukos buvo prisagstytos prie didelių medinių skydų.

15 cm Nario nuotrauka

Parodą gausiai lankė Kauno ir provincijos žiūrovai, palankiai atsiliepė Lietuvos aidas, Naujoji Romuva, 7 meno dienos bei menininkai, dailininkai ir fotografai. Spaudos Fondas savo lėšomis išleido gražų parodos katalogą. Jau baigiantis parodai žiūrovai rinko labiausiai patikusias fotografijas.

15 cm Nario nuotrauka

Straipsnelio autorius, pasirašęs inicialais A. Kitur, kultūringuose kraštuose, tokios sąjungos jau senas dalykas.

Jos leidžia puikius žurnalus, albumus, renka kolekcijas, rengia konkursus ir kt.

15 cm Nario nuotrauka

Pasirodo, kad ir mes turime nemažai gabių, prityrusių ir darbščių foto mėgėjų. Jie pagražina mūsų žurnalus ir įvairius leidinius, atidengia mūsų akims gimtojo krašto grožybes. Medardas Vasiliauskas. Gluosniai, apie m.

10 exemples phrases

Parodoje 44 foto mėgėjai išstatė rinktinių nuotraukų. Tai žavus rinkinys, tai puikus įnašas mūsų kultūros lobynan. Daugiausiai eksponatų davė P. Babickas, A. Naruševičius, Pr. Gaižutis, A. Lauciai, V. Uždavinys, P. Šinkūnas, K. Rimvydas, Mickevičius ir sąjungos pirmininkas prof. Steponas Kolupaila… Paroda truks ligi 27 d.

15.1a Stationary Waves Intro - AS Superposition - Cambridge A Level Physics

Antroji paroda surengta m. Šį kartą 37 autoriai eksponavo fotografijų. Išleistas katalogas. Taip pat buvo paskirti penki prizai fotoaparatai, elektrinis laikrodis ir kt. Pirmasis prizas atiteko prof. Steponui Kolupailai.

 • Pirstai ir varpos dydis
 • Если у них и появлялось такое искушение, то стоило только кинуть взгляд на молчащего спутника Олвина, чтобы тотчас избавиться от .
 • Stanislovas Žvirgždas. Lietuvos fotomėgėjų sąjunga – - dirbksau.lt
 • Didziojo termino dydziai
 • nuotrauka - Traduzione in italiano – Dizionario Linguee
 • Мы видели свет.

Trečioji Fotomėgėjų sąjungos paroda vyko m. Kaune, Vytauto Didžiojo muziejaus rūmuose.

nuotrauka - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch

Originalios dovanos ir fotosuvenyrai iš Jūsų nuotraukų! Savo draugus, bendradarbius ar šeimos narius galite nustebinti personalizuotomis vienetinio dizaino dovanomis ir suvenyrais su nuotrauka ar tekstu.

Tinka ne tik gimtadienio, jubiliejaus ar švenčių, bet ir bet kuria kita proga Didelė akmens plokštė, tonuotas medžio rėmas, dekoruota pintomis virvėmis. Šis originalus akmens suvenyras gali tapti ne tik šaunia dovana artėjančių švenčių proga, bet ir puikia interjero detale Jūsų namuose ar biure Įvairūs popieriaus storiai ir formatai.

Komisijoje dalyvauja ne mažiau kaip 7 LDS nariai sprendimai priimami paprasta balsų dauguma slaptu balsavimu. Stojantysis sumoka 30 eurų stojamąjį mokestį.

Naujų narių priėmimo į LDS taisyklės - Lietuvos Dailininkų Sąjunga

Nepriimtiems į LDS grąžinama medžiaga, bet negrąžinamas stojimo mokestis. Neįstojus, apeliacijos nepriimamos tokiu atveju stojantieji laukiami kitais metais. Įstojusieji moka 20 eurų metinį nario mokestį, įskaitant einamuosius metus.