Pereiti prie turinio

Mūsų šalyje tam tikrą žmonių pasyvumą ar nenorą dalyvauti profesinių sąjungų veikloje lemia istorinė patirtis ir įstatyminės nuostatos, kurios tikrai ne visada palankios dirbančiam žmogui, o neretai gina ir verslo interesus. Mokymų dalyvai su specialistais kruopščiai išnagrinėjo kiekvieną savo kolektyvinės darbo sutarties straipsnį, palygino ją su panašių įstaigų kolektyvinėmis darbo sutartimis ir aptarė įvairias jos gerinimo galimybes, kurias suteikia naujasis Darbo kodeksas. Mokymai vyko dviejose grupėse, kuriose buvo aptarti darbo ir jo laiko organizavimas, darbo normų bei darbo tvarkos nustatymo, Saugos darbe komitetų steigimo klausimai. Esame atviri, dirbame su tomis darbuotojų grupėmis, kurios realiai egzistuoja rinkoje. Profesinių sąjungų susivienijimai gali būti kuriami tik laisvu profesinių sąjungų susitarimu ir jų iniciatyva. Mūsų tikslas yra tokios darbo įstatymų nuostatos, kurios užtikrintų visapusišką apsaugą darbuotojams, norime, kad darbdavys siektų ne apeiti įstatymus, bet juos realiai taikytų savo veikloje, o profesinės sąjungos atliktų tarpininko tarp darbuotojų ir darbdavių bei monitoringo vaidmenis.

Jose siekiama intensyvios dirbančiųjų užimtumo politikos, efektyvaus valstybinio socialinio draudimo lėšų panaudojimo ir žmogaus saugos darbe garantijų.

Nario dydis storio

LSADPS periodiškai organizuoja visų lygių respublikinio, regioninio, vietinio švietimą profsąjungos nariams ir aktyvui. Organizuoja tikslinius seminarus dirbantiesiems dėl saugaus darbo, nelaimingų atsitikimų darbe, streso ir psichologinės įtampos, AIDS problemų, ruošia mokymo programas, metodinę ir kitą medžiagą sociologinių apklausų bei surinktos iš profesinių sąjungų organizacijų informacijos pagrindu.

Kas yra idealaus nario dydis

Taip pat LSADPS aktyviai bendradarbiauja ir koordinuoja veiksmus su kitomis sveikatos sistemoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis ir darbdavių organizacijomis sprendžiant sveikatos sistemoje iškilusias problemas, inicijuojant įstatymų pakeitimus ir papildymus. Pirmą kartą sveikatos sistemos istorijoje m. Sveikatos apsaugos ministerija įsteigė Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos trišalę tarybą toliau - Tarybakuri veikia lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu.

padidejo varpa pries ir po

Pagrindinis Tarybos tikslas — turėti sveikatos sistemoje šakinę kolektyvinę sutartį, kurioje būtų reglamentuotas darbo apmokėjimas, darbo krūvis, kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apmokėjimas bei kitos svarbios darbo, socialinės ir ekonominės sąlygos.

LSADPS aktyviai dalyvavo šios Tarybos įsteigimo procedūrose: inicijavo darbuotojams atstovaujančių asmenų diskusiją, kurios metu buvo nustatyti profsąjungų atstovavimo kriterijai ir susitarta dėl atstovaujančių asmenų delegavimo Taryboje.

Kaip apskaiciuoti jo vyro nario dydi