Pereiti prie turinio

Misijose ypač daug dėmesio skiriama teisingam pozicijų priskyrimui tikrosios vertės hierarchijoje t. Vis dėlto būtina nuolat stebėti kriptovaliutą, siekiant įvertinti riziką, kurią ji galėtų kelti finansiniam stabilumui, ir galimą neigiamą poveikį euro naudojimui, pinigų politikos vykdymui ir rinkos infrastruktūros bei mokėjimų saugumui ir veiksmingumui. Kaip rodo konkursuose bei atrankose dalyvavusių pretendentų apklausos, panašu, kad einame teisinga linkme — pasitikėjimas centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos skaidrumu siekia 76 proc. Ar manote, kad ES turėtų įsteigti savo viešąją kredito reitingų agentūrą tam tikram turtui vertinti? ECB vaidmens klausimu galima pasakyti, kad kriptovaliuta gali paveikti daug ECB darbo aspektų, todėl būtina atidžiai stebėti raidą siekiant neatsilikti nuo svarbių pokyčių ir analizuoti galimą poveikį pinigų politikai ir su jais galbūt susijusią riziką sklandžiam rinkos infrastruktūros ir mokėjimų veikimui, taip pat finansų sistemos stabilumui. Tačiau, ECB nėra atsakingas už teisės aktų dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos įgyvendinimą.

Trejybės kolegijos politinės ekonomikos Whately Kokio dydzio yra suaugusiuju narys profesūra — Trejybės kolegijos tarptautinės makroekonomikos profesorius — Trejybės kolegijos ekonomikos docentas — Trejybės kolegijos ekonomikos dėstytojas — Kolumbijos universiteto ekonomikos ir tarptautinių reikalų docentas — ESVR aukšto lygio darbo grupės saugaus turto klausimams pirmininkas, — Centrinės statistikos tarnybos Ekonominės statistikos peržiūros grupės pirmininkas, Vienas iš jungtinio komiteto, sudaryto iš ESRV Patariamojo techninio, Patariamojo mokslinio ir Finansinio stabilumo komitetų, makroprudencinių klausimų ir struktūrinių pokyčių esant žemoms palūkanų normoms darbo grupės pirmininkų Airijos ekonomikos asociacijos pirmininkas — Airijos karališkosios akademijos narys nuo Bellagio grupės narys — Ekonominių ir socialinių tyrimų ESRI tarybos narys — Tinklaraščio The Irish Economy Blog steigėjas nuo Akademinės patariamosios grupės narys Slovakijos biudžeto taryboje — Nacionalinės statistikos tarybos narys — ECB šešėlinės tarybos narys, Handelsblatt — Kylio Pasaulio ekonomikos instituto tarptautinis mokslo darbuotojas nuo Išorės priežiūros komiteto Padidinti Nario rekomendacija Suomijos bankeEuropos Centriniame Banke —Airijos centriniame banke —Izraelio banke Akademinis konsultantas pagrindinė veikla : Europos centriniame banke —, — ; Tarptautinių atsiskaitymų banke ; Portugalijos banke ; Tarptautiniame valiutos fonde ; Pasaulio banke —,— ; Singapūro pinigų institucijoje ; Europos Komisijoje — Federalinio rezervo valdyboje ; Naujosios Zelandijos ižde — ; Azijos plėtros banke — ; Airijos Irachto Finansų ir viešųjų paslaugų jungtinis komitete Padidinti Nario rekomendacija EBPO — ; Švedijos Europos politikos studijų institute SIEPS — ; Airijos nacionalinėje ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje NESC ; Japonijos ekonomikos ir socialinių mokslinių tyrimų institute — ; Švedijos centriniame banke Sveriges Riksbank — ; Nacionalinėje kainų ir darbo užmokesčio konkurencingumo taryboje ; Ministro pirmininko Taoiseach kabinete Nenuolatinis teisinis konsultantas; retkarčiais kalbėtojas profesinėse konferencijose.

Kai kurie apdovanojimai, premijos ir stipendijos Airijos karališkoji akademija: Socialinių mokslų srities aukso medalis Bhagwati premija kartu su Gian Maria Milesi-Ferretti ECB Lamfalussy stipendija — Barringtono premija — JAV nacionalinio mokslo fondo finansuojama stipendija dalyvauti Harvardo universiteto ir Masačusetso technologijos instituto mokymo grupėje pozityviosios politinės ekonomikos klausimais — Džono F.

Kenedžio fondo stipendija Harvardo absolventų stipendija — Trejybės kolegijos aukso medalis, Whateley ir Bastable ekonomikos apdovanojimai Aukščiausiais balais ekonomikos mokslų egzaminus išlaikęs studentas.

Trejybės kolegijos fondo stipendija Aukščiausiais balais stipendijos egzaminus išlaikęs studentas. Trejybės kolegijos įstojimo apdovanojimas angl. Entrance Exhibition Airijos mokslinių tyrimų tarybos, instituto Institute for New Economic Thinking, fondo Fondation Banque de France, agentūros NORFACE, Airijos karališkosios akademijos suteiktos stipendijos Akademinis profilis Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys: tarptautinė makroekonomika; Europos pinigų ekonomika; finansų globalizacija; fiskalinės politikos cikliškumas, Airijos ekonomika.

Biografija ir profesinis pasirengimas 1. Nurodykite svarbiausius savo profesinių įgūdžių pinigų, finansų ir verslo srityse aspektus, taip pat pagrindinius savo europinės ir tarptautinės patirties aspektus.

Nuo m. Be pareigų Europos Centrinio Banko ECB valdančiojoje taryboje, taip pat vadovauju apie darbuotojų turinčiai organizacijai, kuri, kaip nacionalinė kompetentinga kredito įstaigų, draudimo bendrovių ir investicinių Padidinti Nario rekomendacija priežiūros institucija, kuri taip pat yra vertybinių popierių ir rinkų reguliavimo institucija ir nacionalinė finansų valdymo institucija, yra atsakinga už nacionalinio centrinio banko funkcijas ir veiksmus.

Airijos centrinis bankas taip pat yra nacionalinė makroprudencinės rizikos ribojimo institucija, nacionalinė pertvarkymo institucija ir nacionalinės indėlių garantijų sistemos veiklos vykdytojas. Šie platūs įgaliojimai reiškia, kad, be savo pareigų centriniame banke, tiesiogiai dalyvavau sprendžiant įvairius reguliavimo klausimus.

Dėl savo mokslinių tyrimų empirinio pobūdžio ir politinio aspekto nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio vidurio daug bendradarbiavau ir bendravau su politikos institucijomis, įskaitant ECB, Europos Komisiją, Tarptautinį valiutos fondą, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją EBPO ir Tarptautinių atsiskaitymų banką TAB. Per visą savo karjerą daug rašiau pinigų sąjungos makrofinansinio poveikio tema.

Be kita ko, — m.

  • Pasekmes didina nario
  • Grupė Grupės strategijos kūrėjų savininkai.
  • Tepalu didinimas
  • Kaip padidinti savo nari i didelius dydzius

Ar turite įmonę, finansinio turto ar kitokių įsipareigojimų, kurie galėtų būti nesuderinami su numatomomis Jūsų pareigomis? Ar yra kokių nors svarbių kitų asmeninių arba kitokių veiksnių, į kuriuos Parlamentui būtina atsižvelgti svarstant Jūsų paskyrimą? Kokių pagrindinių tikslų sieksite per savo, kaip Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nario, kadenciją?

Esu tvirtai įsitikinęs, kad pinigų sąjunga gali būti tvirtas visos Europos stabilumo ir gerovės pagrindas.

Padidinti Nario rekomendacija

Vykdydamas savo įgaliojimus, ECB atlieka pagrindinį vaidmenį padedant užtikrinti pinigų sąjungos sėkmę. Kaip vykdomosios valdybos narys, pirmiausia sieksiu užtikrinti, kad ECB vykdytų savo užduotis, kaip nustatyta ES sutartyse. Be to, labai svarbu, kad valdybos nariai įgytų bendrą pasitikėjimą ECB kaip institucija, kuri gina Europos viešuosius interesus. Kalbant apie vidaus struktūrą, valdybos nariai turėtų išlaikyti tokią organizacinę kultūrą, kuri skatintų meistriškumą ir sudarytų darbuotojams palankią darbo aplinką.

ECB pinigų politika 4. Kaip dabartinėmis makroekonominėmis sąlygomis ECB turėtų vykdyti savo pinigų politiką?

Kaip vertinate ECB veiklos rezultatus siekiant savo pagrindinio tikslo — palaikyti kainų stabilumą? Dabartinėmis makroekonominėmis sąlygomis ECB turėtų vykdyti savo pinigų politiką vadovaudamasis savo pagrindiniu įgaliojimu išlaikyti kainų stabilumą euro zonoje, kaip nustatyta Sutartyje. Vykdydamas šį įgaliojimą ECB gali sudaryti sąlygas Europos žmonėms priimti ekonominius ir finansinius planus stabilioje monetarinėje aplinkoje ir kartu užtikrinti, kad įmonės ir investuotojai galėtų sutelkti dėmesį į pagrindines verslo problemas ir neskirti išteklių pinigų nestabilumui valdyti.

Iki finansų krizės pradžios ECB savo užduotį užtikrinti kainų stabilumą labai sėkmingai vykdė naudodamasis standartinėmis pinigų politikos priemonėmis. Kad būtų galima toliau siekti šio tikslo prasidėjus krizei, reikėjo priimti netradicines priemones.

Mano nuomone, dabartinė strategija, kuri yra toliau nurodytų priemonių derinys: a neigiamos kredito palūkanų norma, kuri yra bazinių punktų; b turto pirkimo programos TPP ; c ateities gairių dėl palūkanų normų ir reinvestavimo ir d operacijų, tokių kaip tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos TITRObuvo veiksminga vykdant skatinamąją pinigų politiką, reikalingą ekonomikos atsigavimui skatinti, numatytam infliacijos lygiui įtvirtinti, defliacijos rizikai pašalinti ir laikui bėgant užtikrinti, kad infliacija vėl tolydžiai artėtų ECB tikslo link.

Šis derinys — kiekybinė analizė ir ekonominių modelių, kurie yra būtini, kad būtų galima įvertinti įvairias politikos galimybes, taikymas — sudarė sąlygas valdančiajai tarybai kruopščiai ir remiantis duomenimis priimti sprendimus, kuriuos gerai supranta ir rinkos dalyviai.

ECB turėtų ir toliau vykdyti tokią pinigų politiką.

Padidinti Nario rekomendacija

Kaip reaguotumėte į kritiką dėl mažų palūkanų normų ir jų poveikio? Ką manote apie nenumatyto ECB palūkanų normų politikos poveikio ir konvergencijos siekiant numatyto vidutinės trukmės infliacijos lygio pusiausvyrą? ECB siekia išlaikyti kainų stabilumą vidutinės trukmės laikotarpiu. Savo ruožtu, kainų stabilumas vidutinės trukmės laikotarpiu yra svarbus pagrindas tam, kad Padidinti Nario rekomendacija įmonių ir namų ūkių patiriamą netikrumą būtų užtikrinti geri ekonominės veiklos rezultatai.

Dabartinis politikos priemonių rinkinys yra proporcingas atsakas į po krizės susidariusias sąlygas, kai radosi su defliacija susijęs spaudimas ir dėl krizės masto palūkanų normos jau buvo sumažėjusios. Akivaizdu, kad svarbu stebėti galimą šalutinį skatinamosios pinigų politikos sąlygų poveikį atsižvelgiant į finansinio stabilumo riziką. Be to, esama makroprudencinės politikos priemonių rinkinio, kad būtų galima suvaldyti tokią riziką.

Kalbant apie poveikį pajamų ir turto paskirstymui, aiškiai matyti teigiamas skatinamosios pinigų politikos indėlis mažinant nedarbą ir didinant darbo užmokestį.

Kodėl apsvarstykite šį

Be to, lygiai taip, kaip dėl skatinamosios pinigų politikos didėja turto kainos, lygiai taip pat tai kompensuojama pinigų politikos griežtinimo laikotarpiais, todėl svarbu pripažinti skirtumą tarp laikinų ir nuolatinių pasiskirstymo pokyčių. Kokia Jūsų nuomonė dėl euro zonos pinigų politikos sąlygų nevienalytiškumo bei galimybių naudotis kredito paslaugomis ir to poveikio bendrai ECB pinigų politikai?

Skolinimo normų skirtumai tarp šalių gerokai sumažėjo. Skolinimosi sąlygos toliau gerėja: iš apklausos įmonių galimybių gauti finansavimą angl.

SAFE tema matyti, kad MVĮ galimybės naudotis išorės finansavimo šaltiniais toliau gerėjo, įskaitant didesnį bankų norą pratęsti kreditą. Apskritai, dėl nedidelio skolos finansavimo augimo, tolydaus ekonomikos augimo ir turto vertės atsigavimo, kuriuos taip pat parėmė vykdoma skatinamoji pinigų politika, buvo sudarytos palankios sąlygos mažinti bendrovių sektoriaus finansinį įsiskolinimą euro zonos lygmeniu.

Tačiau ne finansų bendrovių finansinio įsiskolinimo mažinimas m. Kredito sąlygos taip pat priklauso nuo vietos rizikos priedų, vietos lygmens konkurencinio spaudimo vidaus finansų sistemoje ir institucinių veiksnių, pvz. Ekonominės veiklos rezultatų skirtumai tarp EPS centro ir periferijos per pastarąjį dešimtmetį padidėjo.

Ateityje kelios ES valstybės narės rengiasi prisijungti prie euro zonos. Kaip tikitės per ateinantį dešimtmetį vengti tolesnių skirtumų tarp euro zonos valstybių narių, atsižvelgiant į tai, kad kelios šalys kandidatės turi silpnesnę ekonomiką? Koks yra tinkamiausias ekonominis euro zonos plėtros scenarijus? Konkretaus ekonominio euro zonos plėtros scenarijaus nėra.

Numatoma, kad visos ES valstybės narės, kurios neatsisakė dalyvauti, anksčiau ar vėliau įsives eurą. Kada tai įvyks, priklausys nuo dviejų veiksnių: pirma, nuo nacionalinių euro įvedimo strategijų ir, antra, nuo pasirengimo įsivesti eurą, kuris vertinamas remiantis konvergencijos kriterijais, nustatytais ES sutartyse.

ECB ir Europos Komisija reguliariai vertina pažangą, kurią kiekviena ne euro zonos valstybė narė padarė siekdama atitikti Sutartyse nustatytus euro įvedimo kriterijus, kaip nurodyta konvergencijos ataskaitose. Vienas kriterijus yra valstybės narės dalyvavimas valiutų kurso mechanizme VKM ne mažiau kaip dvejus metus, VKM II, nenuvertinant savo valiutos euro atžvilgiu.

Šiuo metu sutariama, kad dėl Padidinti Nario rekomendacija valstybės narės pareiškėjos sprendimas dėl tokio dalyvavimo turėtų būti priimamas remiantis trimis veiksniais: pirma, tinkamai atsižvelgiant į euro zonos krizės patirtį; antra, skiriant Padidinti Nario rekomendacija dėmesį tam, kad euro įvedimas dabar taip pat reiškia prisijungimą prie bankų sąjungos, ir, trečia, įgyvendinant visas konkrečiai šaliai skirtas politikos priemones, kurios sudaro sąlygas sklandžiai dalyvauti VKM II, o vėliau — euro zonoje.

Be to, svarbu pripažinti, kad daug pasimokyta iš spartaus ekonomikos augimo ir staigaus ekonomikos smukimo ciklų, buvusių per pirmąjį euro dešimtmetį. Visų pirma labai svarbu, kad vykdant nacionalinę fiskalinę ir makroprudencinę politiką būtų atsižvelgiama į įvairių šalių finansinių ciklų skirtumus.

  • Varpos dydis vaikysteje
  • Harvardo universiteto ekonomikos mokslų daktaro laipsnis
  • Geras nario dydis seksui
  • Padidinkite nario dydi

Ką manote apie ECB pinigų politikos normalizavimo sekos ir arba laiko nustatymą, be kita ko, atsižvelgiant į tarptautinį kontekstą? Kokio poveikio rinkai tikitės iš TPP reinvestavimo strategijos?

Padidinti Nario rekomendacija

Kaip tai paveiks pinigų politikos priemonių rinkinį, jei bendros sąlygos pablogės? Kalbant apie būsimus pinigų politikos veiksmus, mūsų ateities gairės tiek dėl palūkanų normų, tiek dėl reinvestavimo yra labai aiškios. Mūsų politika priklauso nuo duomenų ir priklausys nuo infliacijos prognozių. Atlikdami politikos priemonių veiksmingumo ir poveikio vertinimą atsižvelgiame į savo duomenų — tiek vidaus, tiek tarptautinių ekonominių ir finansinių duomenų — interpretaciją.

Reinvestuojant didelį turto kiekį stiprinama nuolat teikiama didelė pinigų politikos parama pasitelkiant mūsų ateities gaires dėl palūkanų normų.

Account Options

Tęsime savo reinvestavimo politiką tiek, kiek bus reikalinga siekiant užtikrinti, kad infliacija nuosekliai artėtų prie mūsų tikslo. Mūsų priemonių rinkinyje esama pakankamai galimybių, kad prireikus galėtume reaguoti suteikdami atitinkamą postūmį pinigų politikos Padidinti Nario rekomendacija. Kaip užtikrinsite Turto pirkimo programos įgyvendinimo skaidrumą? Rengdami pinigų politikos priemones ar jų įgyvendinimo strategiją visada turime užtikrinti veiksmingumo ir skaidrumo pusiausvyrą.

Kalbant apie ABSPP ir CBPP3, ECB jau elgiasi labai skaidriai ir skelbia daug informacijos, be kita ko: mėnesio duomenis apie Eurosistemos turtą, grynuosius pirkimus ir apie tai, kiek turto įsigyta atitinkamai pirminėje ir antrinėje rinkoje. Atskleidžiant išsamius duomenis apie vertybinius popierius reikia įvertinti neigiamus padarinius, kurie mažina programų veiksmingumą.

Kai kurių turto pirkimo programų atveju galima tikėtis, kad jie nebus dideli. Todėl BSPP ir VSPP atveju skaidrumo lygis šiuo metu yra labai aukštas, taip pat atsižvelgiant į tai, kad pagal šias programas nupirkti vertybiniai popieriai yra prieinami vertybinių popierių skolinimo tikslais.

Kai dėl kitų programų, dėl papildomo informacijos atskleidimo rinkos dalyviai galėtų padaryti išvadas apie Eurosistemos turtą ir pakoreguoti savo Padidinti Nario rekomendacija remdamiesi šia informacija.

Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad skelbiant papildomus duomenis galėtų būti iškreipta konkurencija ir pakenkta rinkos vientisumui. Kokių sąlygų reikia, kad būtų galima valdyti palūkanų normos didėjimą nedarant neigiamo poveikio valstybėms ir rinkoms?

Šiomis rekomendacijomis siekiama padėti centralizuotai Valstybės tarnybos departamento organizuojamų konkursų ir atrankų komisijų nariams — ypač deleguojamiems iš tarnautojų ieškančių įstaigų, kurie turi mažiau personalo atrankos įgūdžių. Tikimasi, kad jos palengvins komisijų darbą, padidins jo kokybę, padės komisijų nariams sutarti tarpusavyje dėl vienodo požiūrio į atrankos procesus bei didins pasitikėjimą atranka į valstybės tarnybą. Rekomendacijose pristatytos valstybės tarnautojo konkurso ar pakaitinio atrankos komisijoje vertinamos kompetencijos, jų vertinimo metodai, vertinimo balų skaičiavimo procedūra, komisijos darbo organizavimas ir komisijos narių vaidmenys.

Kas priklauso ECB kompetencijai ir už ką, Jūsų nuomone, atsako valstybės narės ir rinkos dalyviai? Mes ir toliau tikimės, kad esamas ECB palūkanų normų lygis išliks bent jau visą m. Tiesa, kad gaunami duomenys ir toliau buvo mažiau palankūs nei tikėtasi; tai susiję su lėčiau augusia išorės paklausa ir kai kuriais atskiroms šalims bei sektoriams būdingais veiksniais.

Tačiau mūsų pinigų politikos kryptys išlieka tinkamos dėl dviejų priežasčių: pirma, dėl labai palankių skatinamojo finansavimo sąlygų, palankios darbo rinkos dinamikos ir didėjančio darbo užmokesčio toliau remiamas tebesitęsiantis ekonomikos augimas, taigi ir mūsų pasitikėjimas, kad infliacija artės prie mūsų tikslo.

Antra, Padidinti Nario rekomendacija pinigų politika pasitelkiant ateities gaires dėl palūkanų normų ir reinvestavimo ir toliau yra itin skatinanti.

Padidinti Nario rekomendacija

Kalbant apie sąlygas, kurios turi būti įvykdytos, mūsų požiūris yra dvejopas. Kalbant apie rinkos dalyvių vaidmenį, mūsų ateities gairių dėl palūkanų normų komponente, susijusiame su padėtimi, numatyta, kad rinkos interpretuotų ekonomiką ir atitinkamai pakoreguotų savo tikėtinas palūkanų normas.

Taip koreguojant tikėtinas palūkanų normas rinkos palūkanų normos suderinamos su tuo, kaip rinkos interpretuoja mūsų reagavimo funkciją. Valstybinis komponentas taip pat užtikrina, kad blogesnė perspektyva būtų atspindima nustatant palankesnes išankstines palūkanų normas, taigi ir paprastesnes finansavimo sąlygas.

Mūsų ateities gairės dėl palūkanų normų dar labiau sustiprinamos reinvestuojant didelį įsigyto turto Padidinti Nario rekomendacija, t.

Dėl to stiprėja poveikis finansinėms sąlygoms, nes rinkos lūkesčiai reinvestavimo laikotarpiu keisis atsižvelgiant į tikėtiną palūkanų normų padidinimo datą. Valstybėms narėms tenka aiški atsakomybė, be kita ko, nacionalinės fiskalinės politikos srityje.

Apdairiai valdoma, ši politika gali būti svarbus stabilizavimo veiksnys nuosmukio atveju. Valstybės narės taip pat turi su euru ir EPS sukūrimu susijusių įsipareigojimų, o tai užtikrina pasitikėjimą valiutą ir didesnį visos euro zonos atsparumą sukrėtimams.

Rekomendacijos sergančiųjų tuberkulioze, jų šeimos narių ir artimą sąlytį turėjusių asmenų mokymui

Kaip, Jūsų nuomone, ECB galėtų padėti skatinti ekonomikos augimą ir visišką užimtumą, kartu visiškai laikantis ECB pirminio tikslo išlaikyti kainų stabilumą? Kas, Jūsų nuomone, yra papildomos pinigų politikos priemonės, kuriomis būtų pagerintas teigiamas pinigų politikos poveikis realiajai ekonomikai? Kokią įtaką struktūrinės reformos valstybėse narėse daro pinigų politikai ir atvirkščiai? Skyriuje Sužinokite daugiau pateiktos nuorodos pateikia daugiau patarimų, kaip planuoti ir konfigūruoti replikavimo slaptažodžiu strategijas.

Žiūrėkite klientų inžinierių, paaiškinantį problemą

Sužinokite daugiau Bendrųjų patarimų, kaip sukurti slaptažodžio replikavimo strategiją, ieškokite slaptažodžio replikavimo strategija. Norėdami gauti bendrą atsiliepimą apie išteklių centrą arba turinį, pateikite atsakymą UserVoice. Dėl konkrečių užklausų ir turinio naujinimų, susijusių su paslaugų telkiniu, susisiekite su palaikymo komanda, kad pateiktumėte atvejį. Ar šis puslapis naudingas?

Ne Ar turite papildomų atsiliepimų? Valstybės tarnybos departamentui svarbu ne tik atrinkti į valstybės tarnybą tinkamiausius žmones, bet ir tai, kad konkursų bei atrankų dalyviai susidarytų teigiamą įspūdį apie konkurso organizavimą, kad pagrįstai pasitikėtų komisijos darbu. Ir ne tik laimėję pretendentai, bet ir nelaimėję — kad jie noriai dalyvautų kituose konkursuose ir atrankose bei rekomenduotų dalyvauti kitiems. Kaip rodo konkursuose bei atrankose dalyvavusių pretendentų apklausos, panašu, kad einame teisinga linkme — pasitikėjimas centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos skaidrumu siekia 76 proc.

Padidinti Nario rekomendacija

Rekomendacijas konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojo pareigas komisijų nariams rasite ČIA. Dalintis Taip pat skaitykite.