Pereiti prie turinio

Našumo slapukai Šie slapukai leidžia apskaičiuoti, kaip dažnai lankomasi svetainėje, ir nustatyti duomenų srauto šaltinius — tik turėdami tokią informaciją galėsime patobulinti svetainės veikimą. Labai didelę šio tikslo santykinę dalį sudaro ne nauji įsipareigojimai pagal — m. Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.

Jungtinių Tautų plėtros programa

Klaida gaunant duomenis. Pabandykite dar kartą Žiūrėti plačiauRodyti mažiau Būtini Būtini slapukai reikalingi, kad svetainė veiktų ir kad galėtumėte naudotis jos bent minimaliomis funkcijomis: ją naršyti, sutikti ar nesutikti su slapukų naudojimu. Šie slapukai negali būti išjungti. Funkciniai Šie slapukai leidžia svetainei įsiminti Jūsų pasirinkimus, nustatymus, nuo kurių priklauso, kaip ir ką matote svetainėje, pvz.

 • Masazo narys didina dydi
 • Verslo plėtros programos nuostatai | Biržų rajono savivaldybė
 • Inicijuojamos plėtros programos | Mano vyriausybė
 • Klaida gaunant duomenis.
 • Jungtinių Tautų plėtros programa – Vikipedija
 • Mūsų svetainė naudoja slapukus angl.
 • Plėtros programos - Neįgaliųjų reikalų departamentas

Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja. Reklaminiai slapukai Šie slapukai yra naudojami trečiųjų šalių, kad būtų galima pateikti reklamą, atitinkančią jūsų poreikius.

Valstybinės vartotojų apsaugos plėtros programos įgyvendinimo ataskaitos

Paramos dydis — iki Eur vienam verslo subjektui. Priemonei įgyvendinti reikalingas apklausas ar konkurso pradžią ir sąlygas nustato Biržų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos valdymo komisija protokoliniu sprendimu ir apie tai skelbia vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Paramos gavimas ir šalių įsipareigojimai su konkurso laimėtoju nustatomi dvišalėje paramos sutartyje, kuri sudaromos tarp paramos gavėjo ir Savivaldybės. Konkurso nugalėtojas įgyja teisę pasinaudoti 1—3 punktuose nurodytomis paramos priemonėmis.

Man patinka didelio dydzio narys

Parama įmonėms, parengusioms ir įgyvendinančioms vietinių užimtumo iniciatyvų VUI projektus tikslinėse teritorijose ir steigiančioms naujas darbo vietas bedarbiams. Analizuodami patvirtinimo procesą, mes rėmėmės Komisijos vidaus audito tarnybos VAT audito darbu tiek, kiek jos darbo apimtis atitiko mūsų darbo apimtį. Peržiūrėdami kaimo plėtros programas, daugiausia nagrinėjome tam tikrų priemonių ir papriemonių rinkinį 17siekdami atlikti palyginimus ir pasinaudoti turimomis žiniomis bei ankstesnių auditų rezultatais, tačiau kartu užtikrinti pakankamą audito aprėptį finansavimo, ES kaimo plėtros prioritetų ir tikslinių Valstybes pletros programos atžvilgiu.

Pastabos — m. Ją rengiant buvo pasinaudota patirtimi, įgyta ankstesniais programavimo laikotarpiais, ir atsižvelgta į keletą mūsų rekomendacijų 18susijusių su ES intervencijų teikiama ekonomine nauda.

Parduodami produktai, išėję iš galiojimo laiko - Molėtai

Jeigu kurios nors taikomos ex ante sąlygos nėra įvykdytos rengiant KPP, susijusi valstybė narė turi įvykdyti jas iki m. Tačiau kaimo plėtros programos yra suskirstytos pagal šešis ES kaimo plėtros prioritetus, kurie yra savo ruožtu išskaidyti į tikslines sritis.

Nario pasirinkimas

Teminių tikslų, kaimo plėtros prioritetų ir priemonių ryšių iliustracija 22 Kadangi partnerystės susitarimuose ir KPP vartojamos apibrėžtys buvo labai plačios, buvo lengva užtikrinti formalų KPP ir partnerystės susitarimų suderinimą: kaimo plėtros prioritetai ir susijusios tikslinės sritys atitiko teminius tikslus, Valstybes pletros programos partnerystės susitarimuose buvo įvardyti kaip EŽŪFKP svarbūs tikslai; preliminarus EŽŪFKP paramos paskirstymas kiekvienam kaimo plėtros prioritetui atitiko finansavimo paskirstymą partnerystės susitarimuose.

Informacija apie rezultatus yra renkama tik pagal tikslines sritis. Kai kuriais atvejais vienas teminis tikslas yra susijęs su keletu tikslinių sričių, priskiriamų skirtingiems kaimo plėtros prioritetams. Be to, viena priemonė gali prisidėti prie keleto kaimo plėtros prioritetų, o kelios priemonės gali būti svarbios vienam kaimo plėtros prioritetui.

Kelių priežiūros ir plėtros programa

Taip pat atkreipėme dėmesį į tai, kad nebuvo praktinių gairių, kaip užtikrinti sektorių tarpusavio papildomumą ir sinergiją partnerystės susitarimuose ir programose. Mūsų auditas patvirtino šias išvadas peržiūrėtų partnerystės susitarimų atžvilgiu.

Ar varpos dydis veikia koncepcija

Bendrųjų nuostatų reglamente reikalaujama, kad kiekvienoje programoje būtų nustatytos priemonės, skirtos užtikrinti veiksmingą, efektyvų ir koordinuotą ESI fondų įgyvendinimą Mes nustatėme, kad KPP buvo išskirta keletas intervencijos sričių nurodant kelis galimus finansavimo šaltinius ir nustatyti labai bendri skiriamųjų ribų nustatymo principai žr.

Tačiau jose nebuvo pateikta jokios informacijos apie pridėtinę vertę, kuri būtų sukurta užtikrinus, kad įvairūs finansavimo šaltiniai būtų veiksmingai koordinuojami.

 • Kaip padidinti peni iki 17 cm
 • Naudinga informacija | Nacionalinė mokėjimo agentūra
 • Specialioji ataskaita Nr. 16/ Kaimo plėtros programavimas
 • Remiantis KPP, atliekamos investicijos į projektus ūkiuose arba kaimo vietovėse atsižvelgiant į nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu nustatytus ekonominius, aplinkos arba socialinius poreikius.
 • Ūkininkai ir toliau galės naudotis Lietuvos kaimo plėtros programos pagalba | Anykščiai
 • Paraiškos forma Biržų rajono smulkiojo verslo plėtros programa skirta remti, skatinti smulkųjį verslą ir teikti finansinę paramą, sudaryti prielaidas verslo plėtrai Biržų rajone, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
 • Kelių priežiūros ir plėtros programa - išsamiai dirbksau.lt

Tačiau mūsų peržiūrėtose KPP yra mažai naudingos informacijos apie šį aspektą. Geresnės intervencijos logikos taikymas nedavė laukiamų rezultatų 30 Remiantis Komisijos gairėmis 27intervencijos logika yra loginė sąsaja tarp problemos, kurią reikia spręsti, arba tikslo, kurio reikia siekti, pagrindinių problemos veiksnių ir galimų politikos alternatyvų arba ES vykdomų veiksmų siekiant išspręsti šią problemą arba pasiekti tikslą.

Inicijuojamos plėtros programos

Tačiau jose nebuvo aiškiai parodyta sąsaja tarp poreikių vertinimo ir atrinktų priemonių. Todėl intervencijos logika ir toliau buvo neaiški. Poreikių įvertinimas 34 Atskirose KPP reikalaujama pateikti išsamų poreikių vertinimą, remiantis SSGG analize, siekiant atrinkti reikšmingiausius ir aktualius poreikius. Dėl to sudėtinga — ar net neįmanoma — programavimo etape įvertinti, ar planuojama finansinė parama yra proporcinga nustatytiems poreikiams ir ar ji būtina, kad būtų patenkinti nustatyti poreikiai.