Pereiti prie turinio

Pagal valstybės galimybes didinti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus. Vyriausybė vesti derybas įgalioja atitinkamos valdymo srities ministeriją ar kitą Vyriausybės įstaigą, ar įstaigą prie ministerijos ne vėliau kaip per keturiolika dienų.

Pasirengimas didinti nariui

Esi LŠMPS narys, gali pasinaudoti papildomomis garantijomis, įtvirtintomis kolektyvinėse sutartyse vasario 20, Posted by egle Nacionalinė kolektyvinė sutartis pasirašyta m. Šia kolektyvine sutartimi: Didinamas pareiginės algos bazinis dydis 1 euru, nuo eur iki eur; Jeigu darbuotojas atleidžiamas m.

Jeigu profesinės sąjungos narys išstoja iš profesinės sąjungos, jiems NKS nustatytos papildomos garantijos netaikomos.

Gauk nemokamą PREKYBOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Numatytos 5 darbo dienos sveikatai gerinti, mokant už jas darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. Šia garantija galima pasinaudoti tik tuo atveju, jei profesinės sąjungos narys nesinaudoja NKS numatytomis mokymosi atostogomis.

LRV numatyta pareiga tuo atveju, kai šakinė ar nacionalinė profesinė sąjunga prisistato deryboms, apie tai paskelbti interneto svetainėje bei atskirai informuoti to lygmens sutartį pasirašiusias šalis. Profesinės sąjungos pirmininkas negali būti atleistas iš darbo ar pablogintos Pasirengimas didinti nariui darbo sąlygos be profesinės sąjungos sutikimo.

Pasirengimas didinti nariui

Įstaigų, kuriose veikia profesinės sąjungos, metinių darbo užmokesčio fondo lėšų panaudojimas derinamas su įstaigoje veikiančia profesine sąjunga; Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientai turi Pasirengimas didinti nariui didinami sistemiškai, atsižvelgiant į minimaliojo darbo užmokesčio bei pareiginės algos bazinio dydžio augimą, o valstybės biudžeto lėšos šiam siekiui įgyvendinti įstaigoms paskirstomos proporcingai darbo užmokesčio fondams.

Visų lygmenų darbdaviai atitinkamo lygmens profesinės sąjungos prašymu pateikia jai visą informaciją, kuri reikalinga teisės aktais reglamentuojamai profesinės sąjungos veiklai užtikrinti.

Pasirengimas didinti nariui

Inicijuojant derybas dėl šakų, kurių darbdavių organizacijos teises ir pareigas atlieka Vyriausybė, kolektyvinės sutarties sudarymo, prisistatoma tiesiogiai Vyriausybei. Vyriausybė vesti derybas įgalioja atitinkamos valdymo srities ministeriją ar kitą Vyriausybės įstaigą, ar įstaigą prie ministerijos ne vėliau kaip per keturiolika dienų.

Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties pakeitimas pasirašytas m. Šia kolektyvine sutartimi: Papildomos garantijos PS nariams: Profesinės sąjungos nariui nustatomos 3 papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos, kurios Pasirengimas didinti nariui mokinių studentų atostogų metu; Profesinių sąjungų atstovaujamųjų ir arba valdymo organų narius profesinių sąjungų posėdžiams ir jų pareigoms atlikti atleisti nuo darbo 72 darbo valandas per metus ir už šį laiką jiems mokėti vidutinį darbo užmokestį.

Mājā un sētā S02Ep15 (22.05.2021.)

Bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo dalis Nuo m. Sutarus dėl mokytojų darbo apmokėjimo sistemos tobulinimo iki m. Tobulinant mokytojų darbo apmokėjimo sistemą, peržiūrėti mokytojų atestaciją reglamentuojančius teisės aktus, jų keitimus derinti su profesinėmis sąjungomis.

Pasirengimas didinti nariui

Didinant pedagoginių studijų patrauklumą, padidinti tikslinę paramą iki eur pedagoginių studijų studentams, priimamiems nuo m. Papildomas valstybės biudžeto lėšas, skirtas švietimo pagalbos ir ikimokyklinio ugdymo finansavimui didinti, skirti savivaldybėms, kaip specialią tikslinę dotaciją savivaldybių biudžetams. Pagal valstybės galimybes didinti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus.

Pasiekti, kad m.

Pasirengimas didinti nariui

BVP didėjimui, palyginus su m. BVP mažėjimui, palyginus su m.

Esi LŠMPS narys, gali pasinaudoti papildomomis garantijomis, įtvirtintomis kolektyvinėse sutartyse vasario 20, Posted by egle Nacionalinė kolektyvinė sutartis pasirašyta m. Šia kolektyvine sutartimi: Didinamas pareiginės algos bazinis dydis 1 euru, nuo eur iki eur; Jeigu darbuotojas atleidžiamas m. Jeigu profesinės sąjungos narys išstoja iš profesinės sąjungos, jiems NKS nustatytos papildomos garantijos netaikomos. Numatytos 5 darbo dienos sveikatai gerinti, mokant už jas darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. Šia garantija galima pasinaudoti tik tuo atveju, jei profesinės sąjungos narys nesinaudoja NKS numatytomis mokymosi atostogomis.

Aukštajame moksle: Kaip ir bendrojo ugdymo dalyje išimamos konkrečios datos ir numatoma, Pasirengimas didinti nariui visi darbo užmokesčio augimai vyks pagal valstybės finansines galimybes; Skirti lėšų neakademinio personalo darbo užmokesčio didinimui; Mokslo ir studijų įstaigos kolektyvinėje sutarties lygmenyje nustatyti kas yra kviestinis dėstytojas ir iki m. Priemokos dydis ir mokėjimo tvarka už dalyvavimą darbo grupėse, komisijose ir komitetuose nustatomas aukštosios mokyklos darbo apmokėjimo sistemoje; Inicijuoti teisės aktų pakeitimus, pagal kuriuos mokslo arba meno daktaro laipsnį ir ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą turintis asmuo, pradėjęs dirbti mokytoju, per vienerius metus gali atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai, jei jo praktinė pedagoginė veikla atitinka siekiamos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus; Viešai deklaruoti ir palaikyti poziciją, kad atestuojant dėstytojus ir mokslo darbuotojus bei skiriant valstybės biudžeto finansavimą aukštojo mokslo įstaigoms bei jas akredituojant, publikacijos, publikuotos nustatytus reikalavimus atitinkančiuose Lietuvoje ir užsienyje leidžiamuose moksliniuose leidiniuose, turi būti pripažintos vienodai vertingomis.

Account Options

Mokyklų vadovams: Pagal valstybės finansines galimybes palaipsniui didinti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, kad m. Pasirengimas didinti nariui vadovų pavaduotojų ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus didinti tais pačiais tempais, kaip vidutiniškai didinami mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai.

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Projekto partneris: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos toliau — Tarnyba Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija toliau — Projekto vykdytojas kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos toliau — Projekto partneris nuo m.

Iki m. LŠMPS informacija.

Pasirengimas didinti nariui