Pereiti prie turinio

Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui iš Seimo gauta bylai aktuali medžiaga: Specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos Seimo nariui K. Konstitucinio Teismo posėdyje suinteresuoto asmens Seimo nario K. Šioje konstitucinės justicijos byloje Seimo nario konstitucinis statusas ir iš jo kylantis reikalavimas Seimo nariui nepažeisti kitų asmenų konstitucinių teisių ir laisvių aiškintinas atsižvelgiant, be kita ko, į pareiškėjo nurodytose Konstitucijos 21, 22, 29 straipsnių nuostatose įtvirtintas žmogaus teises ir laisves.

Konstitucinis Teismas I Pareiškėjo paklausimas 1. Pareiškėjas Seimas m. Šiuo nutarimu Seimas pradėjo apkaltos procesą Seimo nariui K. Pūkui 1 straipsnis ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą išvados, ar Seimo nario K.

Pūko konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Kęstučiui Pūkui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti toliau — Specialioji tyrimo komisija dėl apkaltos Seimo nariui K.

Pūkui, Specialioji tyrimo komisija išvadoje, prieštarauja Konstitucijai 2 straipsnis. Pareiškėjo Seimo paklausimas Konstituciniame Teisme gautas m. Seimo m. XIII priimtas dėl to, kad Seimas m. Pūkui išvadai ir 2 straipsnyje pripažinta, kad Specialioji tyrimo komisija darbą baigė. Specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos Seimo nariui K. Pūkui išvadoje dėl teikimo pradėti apkaltos procesą Seimo nariui K. Pūkui toliau — ir Specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos Seimo nariui K.

Pūkas diskreditavo valstybės ir Seimo autoritetą, todėl K. Pūko veiksmai vertintini kaip Seimo nario priesaikos, kuria Seimo narys įsipareigojo gerbti ir vykdyti Konstituciją bei įstatymus, sulaužymas bei Kaip padidinti minties galios nario nari kaip šiurkštus Konstitucijos pažeidimas.

Pūkas savo veiksmais galėjo pažeisti Koks normalus nario dydis 21 straipsnį, kuriame užtikrinta žmogaus orumo apsauga ir gynyba, 29 straipsnį, kuriame įtvirtintas asmenų lygiateisiškumo principas, 22, 28 straipsnius, kuriais garantuojamas privataus gyvenimo neliečiamumas ir draudžiama varžyti asmens teises ir laisves.

Specialioji tyrimo komisija dėl apkaltos Seimo nariui K. Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui gauti suinteresuoto asmens Seimo nario K. Pūko rašytiniai paaiškinimai, kuriuose jis teigia nesutinkantis su tuo, kad savo veiksmais šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką. Seimo nario K. Pūko paaiškinimuose pateikiami šie argumentai. Pūkui išvadoje suformuluoti kaltinimai yra pernelyg abstraktūs, iš jų nėra aišku, kokiais padidinti nario skersmuo veiksmais buvo šiurkščiai pažeista Konstitucija.

Šioje išvadoje nėra nurodyta nė vieno konkretaus pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima teigti, kad buvo atlikti kokie nors veiksmai, priešingi Konstitucijai.

Kaip padidinti minties galios nario nari didelis penis, kaip padidinti namuose

Nors žiniasklaidos priemonėse buvo pateikta informacija dėl kaltinimų seksualiniu priekabiavimu, Specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos Seimo nariui K. Pūkui išvadoje nėra nurodyta, kad Seimo nariui K. Pūkui būtų inkriminuojama ši ar kokia nors kita teisinę atsakomybę užtraukianti veika. Joje nurodyta tik tai, kad apkaltą siūloma pradėti trimis faktiniais pagrindais: dėl pretendenčių į Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus pareigas orumo pažeminimo veiksmais, žodžiais ir neverbaline kūno kalba, dėl akivaizdaus pretendenčių diskriminavimo dėl jų socialinės padėties ir dėl valstybės ir Seimo autoriteto diskreditavimo neetišku elgesiu.

Seimo narys K. Pūkas paaiškinimuose teigia, kad jis niekada jokia forma nėra pažeminęs jokio asmens garbės ar orumo, niekada nėra diskriminavęs jokio asmens, niekada nėra diskreditavęs nei Lietuvos valstybės, nei Seimo autoriteto.

Suinteresuoto asmens teigimu, visi kaltinimai yra nepagrįsti. Dėl abstrakčių ir neaiškių kaltinimų siekiama pritaikyti griežčiausią konstitucinę atsakomybę, visiškai neproporcingą kaltinimų turiniui.

Kaip padidinti minties galios nario nari Kaip padidinti savo nari i didelius dydzius

Visi kaltinimai yra susiję su sankcijų neturinčių dispozityvių teisės normų aiškinimu. Tokie pažeidimai savo pavojingumu negali būti prilyginami nusikaltimo padarymui ar kitiems Konstitucijoje nustatytiems apkaltos pagrindams.

Pagal Konstituciją tik šiurkštus Konstitucijos pažeidimas, priesaikos sulaužymas ir nusikaltimas yra apkaltos pagrindai.

Kaip padidinti minties galios nario nari Ziurekite vaizdo irasu pratimus, kaip padidinti nari

Toks vertinimo kriterijus reiškia, kad padarytas pažeidimas turi būti neeilinis, susijęs su pamatinių valstybės principų pažeidimais. Trijų asmenų orumo pažeminimą įvertinus kaip šiurkštų Konstitucijos pažeidimą, neaišku, kaip turėtų būti vertinamos tokios veikos kaip valstybės išdavimas, bendradarbiavimas su užsienio tarnybomis. Asmenų orumas, asmenų teisė į nediskriminavimą ir kitos panašios vertybės apskritai yra ginamos tik civilinio proceso tvarka, reikalaujant žalos atlyginimo ar naudojantis kita civilinių teisių gynybos priemone.

Prabangos mokestis transporto priemonėms skinasi kelią Seime

Dėl padarytų veiksmų galbūt galėtų būti taikoma atsakomybė už darbo teisės normų pažeidimus. Tačiau šie teisiniai procesai neturi nieko bendra su konstitucine atsakomybe.

Kaip padidinti minties galios nario nari Kaip padidinti nari su silikonu

Pūko teigimu, Konstitucijoje expressis verbis numatyta, kad baudžiamieji nusižengimai nėra apkaltos pagrindas, tad net jei būtų priimtas įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriuo būtų konstatuotas kokio nors baudžiamojo nusižengimo padarymas, pagal Konstitucijos 74 straipsnį tai nebūtų šiurkštus Konstitucijos pažeidimas, nes nėra nusikaltimas ir negalėtų būti pagrindas apkaltai. Vien spėlionės dėl įtarimų padarius baudžiamąjį nusižengimą negali būti vertinamos griežčiau, negu maksimali įmanoma baudžiamoji atsakomybė už visiškai įrodytą ir įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu konstatuotą tokių veikų padarymą.

Kitų teisės aktais draudžiamų veikų, už kurias taikytina administracinė ar civilinė atsakomybė ir kurios yra mažiau pavojingos nei baudžiamieji nusižengimai, padarymas juo labiau negali būti pagrindas apkaltai. Yra nustatyta konstitucinės atsakomybės, kaip ir visų kitų rūšių teisinės atsakomybės, taikymo tvarka.

Seimo narys N.Puteikis kreipiasi į teismą dėl A.Verygos sprendimų

Nesilaikant šios tvarkos sudaromos prielaidos pažeisti atsakomybėn traukiamo asmens teises, pamatinius žmogaus teisių apsaugos principus. Nepagarba pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms, inter alia teisei į gynybą, teisingo teisinio proceso principams vykstant procesui, kuriame taikoma konstitucinė atsakomybė, lemia viso teisinio proceso neteisėtumą.

Pasak suinteresuoto asmens, Specialioji tyrimo komisija dėl apkaltos Seimo nariui K. Pūkui savo posėdžiuose padarė procesinių pažeidimų, užkirtusių kelią užtikrinti suinteresuoto asmens teisę į gynybą ir teisingą teisinį procesą kaip antai: rėmėsi neteisėtais būdais surinktais ir slaptai ištirtais įrodymais, nesupažindino Seimo nario K. Pūko su jam reiškiamais kaltinimais, nepaaiškino proceso eigos ir nesupažindino su procesinėmis teisėmis, nesuteikė galimybių dalyvauti visuose šios komisijos posėdžiuose nei jam, Penio dydis pagal tautybes jo gynėjams, užduoti klausimus liudytojams ir ekspertams, susipažinti su liudytojų parodymais, reikšti prieštaravimus, nebuvo suteikta paskutinės replikos ir baigiamojo žodžio teisė ir kt.

Specialiosios tyrimo komisijos pradėtas apkaltos procesas Seimo nariui K. Pūkui, kuriame nebuvo užtikrintos minėtos teisės, neatitinka konstitucinės apkaltos sampratos ir negali būti laikomas vykdytu teisėtai. Vertinant Specialiojoje tyrimo komisijoje dėl apkaltos Seimo nariui K. Pūkui liudytojos Nr. Priešingai Kaip padidinti minties galios nario nari teigiama liudytojos parodymuose, duotuose Specialiajai tyrimo komisijai, Seimo nario K.

Pūko prašymu joks asmuo, Kaip nustatyti vyru nario dydi aukštojo išsilavinimo, Seime Kaip padidinti minties galios nario nari įdarbintas ir nebuvo siekiama jo įdarbinti.

III Byloje gauta medžiaga 4. Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui iš Seimo gauta bylai aktuali medžiaga: Specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos Seimo nariui K. Pūkui posėdžio rengimo dokumentai, susirašinėjimo dokumentai šios komisijos organizacinės veiklos klausimais ir jos posėdžių protokolai, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus Seimui pateikti ikiteisminio tyrimo Nr.

Pūkui medžiaga. Pūkui ir Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūrai duotais parodymais, Seimo nario K. Pūko nedarbingumo pažymėjimai ir medicininės pažymos dėl neatvykimo į Konstitucinio Teismo posėdį, Konstitucinio Teismo darbuotojų liudijimas, kuriame nurodytos šaukimo Seimo nariui K. IV Konstitucinio Teismo posėdyje dalyvavę asmenys 6. Konstitucinio Teismo posėdyje kalbėjo pareiškėjo Seimo atstovai Seimo narė D. Šakalienė, Seimo kanceliarijos Teisės departamento direktorius A.

Pareiškėjo atstovai savo paaiškinimus grindė Specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos Seimo nariui K. Pūkui išvada ir palaikė joje suformuluotą kaltinimą.

  • Nuotraukoje esanciu formu ir dydziu
  • Padidinkite iplauka i varpa
  • Prabangos mokestis transporto priemonėms skinasi kelią Seime - Verslo žinios
  • Dėl Seimo nario Kęstučio Pūko veiksmų - Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
  • Prabangos mokestis transporto priemonėms skinasi kelią Seime "verslo Žinios", Inga Ramoškaitė A Verslo aplinka Seimas palaiko mintį uždėti vadinamuosius prabangos mokesčius galingesniems automobiliams, motociklams, burinėms jachtoms, lėktuvams.
  • Paieška Arkadijus Vinokuras.
  • Europos piliečiai rūpinasi gyvūnais ir norėtų, kad į jų gerovės reikmes būtų atsižvelgiama kuriant teisės aktus ir politikas bei skiriant atitinkamus išteklius.

Pareiškėjo atstovė Seimo narė D. Šakalienė Konstitucinio Teismo posėdyje papildomai nurodė aplinkybes, jos teigimu, patvirtinančias, kad Specialioji tyrimo komisija dėl apkaltos Seimo nariui K. Pūkui, atlikdama jai pavestą tyrimą, užtikrino teisės aktuose numatytas procesines teises, kuriomis gali naudotis asmuo, dėl kurio atliekamas tyrimas.

Kartu ji pažymėjo, kad Seimo narys K. Pūkas pats nepaisė Lietuvos Respublikos Seimo statuto ir kitų specialiosios komisijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų, akivaizdžiai siekė trukdyti komisijos darbui. Atsakydama į suinteresuoto asmens Seimo nario K. Pūko Konstituciniam Teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodytą argumentą dėl Specialiosios tyrimo komisijos apklaustų liudytojų anonimiškumo, D.

Šakalienė pabrėžė, kad, atlikdama tyrimą, ši komisija siekė užtikrinti ne tik suinteresuoto asmens, bet ir komisijai liudijusių asmenų teises, inter alia jų privataus gyvenimo neliečiamumą ir asmens duomenų apsaugą.

Kaip padidinti minties galios nario nari Lyginamieji elementai

Teisminiuose ginčuose D. Šakalienė paaiškino, kad teisės aktuose, be kita ko, Europos Sąjungos direktyvose, seksualinis priekabiavimas neatsiejamas nuo asmens orumo pažeminimo; vertinant veiksmus, kuriais pažemintas kitų Kaip padidinti minties galios nario nari orumas, esminę reikšmę turi tai, kokią žalą nukentėjusiajam padaro pats veiksmas, o tik paskui turėtų būti sprendžiama dėl pažeidėjo ketinimų ir siekių pažeminti asmens orumą, įžeisti jį.

Ypač svarbi yra nukentėjusiųjų emocinė būklė ir savijauta patyrus tokį elgesį. Pareiškėjo atstovas Seimo kanceliarijos Teisės departamento direktorius A. Kabišaitis, per Konstitucinio Teismo posėdį teisminiuose ginčuose apibendrindamas Seimo nario K. Pūko atliktus neteisėtus veiksmus, nurodė šiuos: Seimo narys K.

Pūkas aptarinėjo savo padėjėjų-sekretorių ir užimti šias pareigas pretendavusių asmenų kūno sandarą, formas, žeminamai kalbėjo apie jų mentalinius gebėjimus; žemino jas psichologiškai, sukėlė nesaugumo, nevisavertiškumo jausmus; reikalavo dirbti darbus, teikti paslaugas, nenumatytas Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus pareigybės aprašyme, ir siekė varžyti šių moterų laisvę pasirinkti laisvalaikio leidimo ir gyvenimo būdą; aptarinėjo su trečiaisiais Kaip padidinti minties galios nario nari asmens sveikatos informaciją, kuri jam tapo prieinama dėl užimamų pareigų; siūlė minėtiems asmenims paslaugas, kurios nėra susijusios su darbo Seime santykiais; siekė savo padėjėju-sekretoriumi įdarbinti tik vienos lyties asmenis — moteris, pasižyminčias tam tikromis fizinėmis savybėmis išvaizdair kt.

Sustiprink gyvūnų balsą Europoje

Pareiškėjo atstovo manymu, šiais savo veiksmais Seimo narys K. Pūkas šiurkščiai pažeidė Konstitucijos 21, 22, 28, 29 straipsnius ir sulaužė duotą priesaiką. Kabišaitis papildomai pažymėjo, kad suinteresuotas asmuo Seimo narys K. Pūkas, priešingai nei teigia savo paaiškinimuose, buvo informuotas Kaip padidinti minties galios nario nari jam teikiamus kaltinimus, kadangi, kaip matyti iš Seimo interneto svetainėje pateikiamų Seimo posėdžių lankomumo duomenų, dalyvavo Seimo m.

Šiuose dokumentuose nurodyta, kokiomis aplinkybėmis ir dėl kokių veiksmų siūloma pradėti apkaltos procesą Seimo nariui K. Pūkas nepasinaudojo savo teise užduoti klausimus projekto rengėjams, nepateikė siūlymų projektą keisti ar papildyti. Kabišaitis pažymėjo ir tai, kad nors Seimo narys K. Pūkas savo paaiškinimuose teigia nebuvęs supažindintas su jo procesinėmis teisėmis Specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos Seimo nariui K.

Pūkui rengtuose posėdžiuose, jis ne kartą skundėsi, jog jo procesinės teisės buvo šiurkščiai pažeistos, o tai rodo, kad Seimo narys K. Pūkas savo procesines teises žinojo.

Kabišaitis taip pat pabrėžė, jog, atsižvelgiant į tai, kad Specialiosios Kaip patraukti padidinti nari komisijos dėl Seimo nario K.

Pūko apkaltos išvadoje nurodyti Seimo nario K. Pūko veiksmai, kuriais šiurkščiai pažeista Konstitucija ir diskredituotas Seimo, kaip Tautos atstovybės, Kaip padidinti minties galios nario nari, atlikti ne vieną kartą, ne atsitiktinai, o sistemingai, nuolat, galima teigti, kad Seimo narys K.

Pūkas veikė sąmoningai pasinaudodamas savo, kaip Seimo nario, statusu, suvokdamas savo veiksmų tikslus, prasmę, pasekmes. Konstitucinio Teismo posėdyje suinteresuoto asmens Seimo nario K. Pūko atstovai advokatai M. Arasimavičius, A. Ručienė iš esmės pakartojo Konstituciniam Teismui Seimo nario K. Pūko rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytus argumentus, pateikė Konstituciniam Kaip padidinti minties galios nario nari prašymus, papildomus paaiškinimus ir atsakė į klausimus, uždavė klausimus liudytojams, kalbėjo teisminiuose ginčuose.